aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/2020/2020-10-26-board.tex
blob: 8a3a45a1fdac5012b4f7c72739b5e4b8d062f36d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
\input{../preamble/preamble}
\newcommand \meetingtype {styrelsemöte}
\newcommand \meetingdate {26 okt 2020}
\newcommand \meetingplace {Språkbanken, Göteborg}
\rhead{\footnotesize \meetingdate}

\begin{document}
\selectlanguage{swedish}
\section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}

\newlength\tempOne%
\settowidth\tempOne{Tid och plats:\quad}%
\newlength\tempTwo%
\setlength\tempTwo{\linewidth}%
\addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%

\parbox[t]{\tempOne}{%
 Tid och plats:
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace}\mypar

\parbox[t]{\tempOne}{%
 Deltagare:
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
 \begin{multicols}{3}%
  Gustav Eek \\
  Leif-Jöran Olsson \\
  Stian Rødven Eide \\
 \end{multicols}%
}
\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
\newcommand \approval {Leif-Jöran Olsson}

\begin{abstract}
 Rapportering om driftstörningen för Fripost lagring för
 delning. Lyckat deltagande på organisera-dig-mässan.
\end{abstract}

\begin{enumerate}
\item Mötet öppnades.
\item Övrig mötesformalia
 \begin{enumerate}
 \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
  \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
  justeringsperson.
 \item Dagordningen fastställdes enligt förslag.
 \end{enumerate}
\item Rapporter
 \begin{enumerate}
 \item Ekonomi. Fyra betalningar utöver de under
  organisera-dig-mässan. En dubbel. Träff på gång med \IB\ för
  justering av årsmötesprotokollet.
 \item Systemet
  \begin{itemize}
  \item Driftstörning. Den volym som lagrar data för Lagring för
   delning gett upphov till korrupta filer. Drabbat är endast
   Nextcloud, och omfattningen är uppskattningsvis 0.2
   \%. Omfattningen kan förefalla väldigt begränsad, men effekter
   kan trots detta vara svårförutsägbara. E-post, wikin, kontakter
   och kallendrar fungerar precis som väntat.\myhalfpar

   Störningen har pågått sedan en dynamisk utökning av
   lagringsvolymerna under sensommaren. Filer som skrivits till den
   utökade har till viss mån korrumperats. Filer och information
   äldre är detta har inte påverkats.\myhalfpar

   Störningen sammanföll med att Fripost utökar kapaciteten för
   säkerhetskopiering (diskar finns redan inköpta och inväntar
   installation). Av den anledningen säkerhetskopieras tillfälligt
   inte nya filer på Nextcloud. Underhållet av säkerhetskopieringen
   planeras vara klart 25 oktober.\myhalfpar
  \item \label{cont} Det har skett en intensifiering av kontakter
   från medlemmar med orimliga förväntningar ang. egna domäner och
   specialkonfiguration. Åtgärder med administrationspanelen skulle
   inte hjälpa primärt. Se också \ref{other} nedan.
  \end{itemize}

 \item Inga övriga rapporter
 \end{enumerate}
\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter
 \begin{enumerate}
 \item 10 okt, Organisera-dig-mässan. Fripost deltog enligt plan,
  \OV, \LJO\ och \GE\ på plats, med ett bord och i presentationer
  (\LJO) och panelsamtal (\GE). Deltagandet var lyckat och Fripost
  värvade flera nya medlemmar. Det var folk hela tiden vid
  bordet. \GE\ kom bra igenom i panelen med Friposts
  frågor. Presentationen var lyckad med bra frågor. Totalt kom ett
  50-tal besökare.
 \item Studiekretsen. Planering pågår. Nästa tillfälle är 2 nov. Forum
  har en procedur för nyckelåtkomst.
 \item Julfest passar sämre hos \AS\ m.a.p. utrymmet. \SRE\ bokar
  Språkbankens lunchrum. Bjud in 12 dec kl 12.12, pågående i 12 h
  12' till kl 24.24. Lokalbyte kl 18. Påminn om
  10-årsjubileum. Aktiviteter: soppa, film, föredrag och diskussion,
  bildspel.
 \end{enumerate}
\item Styrelsens arbetsträffar
 \begin{itemize}
 \item 12 okt. \LJO, \OV, \GE. Förberedde utskick om driftstörning.
 \item Kommande. Informationsspridning enligt nedan
 \end{itemize}
\item Informationsspridning. Åtgärder
 \begin{itemize}
 \item Utskick om julfest
 \item Berättelse (a) 10-årsjubileet och (b) sammanfattning av
  höstens aktiviteter.
 \end{itemize}
\item Mötesprotokollet från 22 jun och 28 sep gicks igenom:
 \begin{itemize}
 \item Glöm inte fokus på energifrågor.
 \item Förmodligen I Love Libre i november på Kellys.
 \item Notera att föreslå ändring i standarddagordningen för
  årsmötet.
 \end{itemize}
\item Genomgång av systemens att-göralistor. Inga ändringar
\item Övriga frågor
 \begin{itemize}
 \item \label{other} Socialt. Fripost kunde pocka på uppmärksamhet
  kring administrationsbördan (se \ref{cont}) i samband med sociala
  evenemang. Det är bra att träffas för att motivera till aktivitet.
 \item Det skulle vara trevligt med verkstad, t.ex. i Falkenberg. Ngn
  gång innan julfesten. Kolla intresset för alternativ: 20--22 nov,
  18--20 dec. Öppet hack:
  \begin{itemize}
  \item Prioritera wikin.
  \item \ldap-arbete: (a) wikin, (b) Sympa, (c) delad adressbok.
  \end{itemize}
 \end{itemize}
\item Nästa möte sker 23 nov kl 18 på Språkbanken.
\item Mötet avslutades.
\end{enumerate}

\parbox{\linewidth}{
 \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
 \hfill
 \signatureline{\approval, justeringsperson}
}

\end{document}