aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 15:18:54 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 15:18:54 +0200
commit11535e8678e07cc2edde144af9815fcf7c1b7d7b (patch)
tree2915a68183fd502cdd940ece898ffaa9c285f703
parent254c8bf32a9fabc90d7539356191207048e62598 (diff)
Minutes Jun 21, 2021. Inital commit.ge/2021-06-21-board
Start with the per capsalam diskussion on DNS registrar. Also include discussions in preparation for the annual meeting, from 24 may.
-rw-r--r--2021/2021-06-21-board.tex164
1 files changed, 164 insertions, 0 deletions
diff --git a/2021/2021-06-21-board.tex b/2021/2021-06-21-board.tex
new file mode 100644
index 0000000..f5de60b
--- /dev/null
+++ b/2021/2021-06-21-board.tex
@@ -0,0 +1,164 @@
+\input{../preamble/preamble}
+\newcommand \meetingtype {styrelsemöte}
+\newcommand \meetingdate {21 jun 2021}
+\newcommand \lastmeetingdate {2021}
+\newcommand \meetingplace {Per capsalam och Språkbanken, Göteborg}
+\rhead{\footnotesize \meetingdate}
+
+\begin{document}
+\selectlanguage{swedish}
+\section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}
+
+\newlength\tempOne%
+\settowidth\tempOne{Tid och plats:\quad}%
+\newlength\tempTwo%
+\setlength\tempTwo{\linewidth}%
+\addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Tid och plats:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace}\mypar
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Deltagare:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
+ \begin{multicols}{3}%
+ \end{multicols}%
+}
+\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
+\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
+\newcommand \approval {Leif-Jöran Olsson}
+
+\begin{abstract}
+
+\end{abstract}
+
+Styrelsemötet 24 maj uteblev till förmån för en arbetsträffför att
+förbereda årsmötet. Deltagare \SRE, \OV, \LJO, \GM\ och \GE. Beslut
+att fatta retroaktivt:
+\begin{itemize}
+\item Fastställ verksamhetsberättelsen
+\item Fastställ förslag till verksamhetsplan
+\item Budget 2021, oförändrad jämfört med i fjol, undantaget en
+ uppräkning av medlemsantalet till fjolårets siffra: 160 st.
+\item Justera förslag till dagordning
+\end{itemize}
+
+Ett utskick (gjort 25 maj) förbereddes: påminnelse medlemsavgift.
+
+Även ett förslag kom in per e-post från GM att flytta \dns-zon bort
+från Loopia. De har inte stöd för \dnssec\ för {\em .org} och ändå
+svarar \texturl{ns[12].loopia.se} med \rrsig\ och \DNSKEY \RR som
+förvirar vissa klienter (en. {\em resolver}).
+
+Vilka är lämpliga alternativ (\GE)?
+
+välj en återförsäljare (s.k. registrar, en. {\em registrar}) från
+\pir:s officiella lista:
+\url{https://thenew.org/get/org-find-registrar/}.
+
+\GM\ och \LJO\ har erfarenhet av Gandi (Frankrike), Joker (Tyskland)
+och Key-Systems (Tyskland), men det finns många andra, även i
+Sverige. Gandis \api\ är känt. \LJO vanar för OVH.
+
+Vad vi behöver är en \dns\ tjänst med:
+
+ - stöd för rymlig-långa \txtrr (TXT RRs) för rsa2048 \dkim-nycklar
+ - \dnssec (stöd för \tlsa-register är också bra)
+ - också bra: \caarr (CAA RRs), \nullmx (nullMX), OPENPGPKEY/CERT RRs, SSHFP
+ - också bra: en \api\ för att redigera \dns\
+
+Att tänka på:
+
+Man behöver ändra Friposts skript till nya \api.
+
+Och om vi byta återförsäljare (registrar) inte bara \dns\ måste vi
+vara försiktig att skappa en zon *innan* transfer är färdig, annars
+kommer vi förlora e-post.
+
+Det finns möjlighet att bara byta auktoritativ server och behålla
+Loopia som återförsäljare och fakturering till \fpss. Flytt av domän
+medför vissa kostnader. \fps\ har sponsrat Friposts domän.
+
+Loopia är inte direkt registrerad med ICANN för {\em .org}, de änvander Ascio
+Technologies (som har stöd för DNSSEC).
+
+Frågan återstår om man kan använda Gandi DNS med en annan registrar?
+
+Dock behövs stöd från registrar för DNSSEC, så i så fall kommer vi
+inte få DNSSEC för fripost.org utan bara lösa problem med Loopias
+RRSIG.
+
+Det är inte aktuellt för Fripost i nuläget att underhålla egna
+auktoritativa \dns-server.
+
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+ \begin{enumerate}
+ \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
+ \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
+ justeringsperson.
+ \item Dagordningen fastställdes enligt förslag.
+ \end{enumerate}
+\item Rapporter
+ \begin{enumerate}
+ \item Ekonomi
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+ \item Systemet
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+ \item Övriga rapporter
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+ \end{enumerate}
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter
+ \begin{enumerate}
+ \item
+ \item
+ \end{enumerate}
+\item Styrelsens arbetsträffar
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+\item Informationsspridning
+ \begin{enumerate}
+ \item Uppföljning
+ \item Åtgärder
+ \end{enumerate}
+\item Mötesprotokollet från \lastmeetingdate\ gicks igenom:
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+\item Genomgång av systemens att-göralistor
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+\item Övriga frågor
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+\item Nästa möte sker kl på
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
+
+\end{document}