aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@etraveli.com>2018-03-31 16:50:46 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2018-04-30 17:24:08 +0200
commit2b64a3f766135910abf6b19eda749c2f54dd4585 (patch)
tree2ec31f3077a4714fb3ac00356d8bd0fcbe3deb45
parentc6bbe516195f412837e6004b551bf78ab235fef6 (diff)
Minutes initally written for board meeting Sep 25 2017ge/2017-09-25-board
-rw-r--r--2017/2017-09-25-board.tex145
-rw-r--r--preamble/preamble.tex2
2 files changed, 147 insertions, 0 deletions
diff --git a/2017/2017-09-25-board.tex b/2017/2017-09-25-board.tex
new file mode 100644
index 0000000..a30376c
--- /dev/null
+++ b/2017/2017-09-25-board.tex
@@ -0,0 +1,145 @@
+\input{../preamble/preamble}
+\newcommand \meetingtype {styrelsemöte}
+\newcommand \meetingdate {25 september 2017}
+\newcommand \meetingplace {Språkbanken, Göteborg}
+\rhead{\footnotesize \meetingdate}
+
+\begin{document}
+\selectlanguage{swedish}
+\section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}
+
+\newlength\tempOne%
+\settowidth\tempOne{Tid och plats:\quad}%
+\newlength\tempTwo%
+\setlength\tempTwo{\linewidth}%
+\addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Tid och plats:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace}\mypar
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Deltagare:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
+ \begin{multicols}{3}%
+ Gustav Eek \\
+ Lola Möller \\
+ Leif-Jöran Olsson \\
+ Albin Söderqvist
+ \end{multicols}%
+}
+\newcommand \meetingchairman {Lola Möller}
+\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
+\newcommand \approval {Albin Söderqvist}
+
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item \meetingchairman\ valdes till ordförande, \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till justeringsperson.
+\item Dagordningen fastställdes enligt förslag.
+\item Mötesprotokollet från 26 juni\ gicks igenom:
+ \begin{itemize}
+ \item Albin och Gustav har stamanträtt för planering av Software Freedom Day.
+ \item Vi ska skicka aktivitetsplan till Forum
+ \item Vi har ansökt om bokbord på \fscons\ samt är antagen för presentation.
+ \item Frågan om transparens gällande infrastrukturkostnad
+ bordlades. För att adressera frågan lite djupare:
+ \begin{center}
+ \begin{tabular}[t]{ll}
+ Hårdvara & Uppsatt \\
+ \hline
+ \civett & 2017 \\
+ \elefant & 2014 \\
+ \mistral & 2010 \\
+ \benjamin & 2010 \\
+ \antilop & 2011 \\
+ \dots & 2011 \\
+ \end{tabular}
+ \quad \quad \parbox[t]{.6\linewidth}{
+ \begin{tabular}[t]{ll}
+ & SEK / år \\
+ \hline
+ Plats och ström & $1268$ \\
+ Investering hårdvara (per. 5 år) & $2000$ \\
+ Internet & $600$ \\
+ \hline
+ & $\approx 5000$
+ \end{tabular} \\
+ Tabellen gäller för \civett
+ }
+ \end{center}
+ \end{itemize}
+ Återståene att följa upp: 23 jan.
+
+\item Rapporter
+ \begin{enumerate}
+ \item Ekonomi. Två betalningar sedan senaste mötet. Totalt 115
+ betalande hittills i år.
+ \item Systemet
+ \begin{itemize}
+ \item Utvärdering av Nextcloud fortsätter.
+ \item Beslutat att Nextcloud ska vara platsen för kalender.
+ \item Arbetet med panelen ska fortsätta i oktober.
+ \item Flytt till ny serverhall från \omx\ skedde 14 augusti. Den
+ nya hallen ligger i Stockholm, är toppmodern, energisnål och
+ drivs med förnybar energi, och ägarna har höga
+ hållbarhetsambitioner.
+ \item Vissa problem rapporterades ang. \dns\ för \smtp\ i
+ efterdyningarna av flytten.
+ \end{itemize}
+ \item Övriga rapporter. Vi har första tjing på \etc:s solcellsdrivna
+ hall i Katrineholm när den byggs.
+ \end{enumerate}
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter
+ \begin{enumerate}
+ \item Måndag 28 aug -- Kom igång med LibreOffice Online, Forum. Nio
+ deltagare. Vissa upplevde viss tröghet och också förvirring när
+ alla skrev och kommenterade samtidigt, men inga andra problem. För
+ att förbättra prestandan ska vi (a) aktivera cachning på Nextcloud
+ och (b) installera Libre Office Online direkt från paket utan
+ virtualisering (dvs. Docker). Vi tog seg framåt gällande
+ pedagogiken, jämfört med motsvarande aktivitet under våren. Idéer
+ kring aktivitet 16 september (dokumentfrihetsdagen) ventilerades
+ också. Dagen efterföljdes av diskussioner på lokal.
+ \item Lördagen 16 september -- Fri
+ programvarudagen. Inspirationsdag. Bjöd in hemma hos Gustav. Fem
+ deltagare varav en ickemedlem. Fokus blev i huvudsak diskussioner
+ och idékläckande på temat Fritt material, med fri programvara,
+ publicerat under fria omständigheter.
+
+ Vi diskuterade också vad som menas med "molnet":
+ \begin{itemize}
+ \item Vad menar vi (Fripost) med moln?
+ \item Vad menar de som marknadsför proprietära alternativ?
+ \item För privatkunder gäller konsumentmolnet, synkronisering, data med sig vart
+ man går.
+ \item Centralt för företag-till-företag är (a) att det är ``på
+ kran'', dvs. att man kan öka på kapaciteten dynamiskt; (b)
+ utlokalieringssyftet, dvs. att kunna frånsäga sig ansvar för
+ drift; och (c) molnleverantörerna mystifiering.
+ \end{itemize}
+ Vi sammanfattade var vi står i beslutsprocessen vad gäller
+ Nextcloud. Det finns ett avstånd i teknikpreferenser mellan vad
+ Friposts aktiva använder (Emacs, Grep, Git, Mutt, etc.) och vad som
+ förespråkas (Nextcloud, LibreOffice, Roudcube).
+ \item Bokmassan 29--30 september. Ämnet fastslaget.
+ \item Aktivitet för att migrera från Google. Gustav ska försöka
+ träffa Elin för att diskutera aktiviteten.
+ \item Lördag 18 november. Höstfest datum fastslaget. Albin ska höra
+ med Forum. Ev. kan ämnet bli gemensamt med ovan aktivitet.
+ \end{enumerate}
+\item Informationsspridningspunkten bordlades.
+\item Genomgång av systemens att-göralistor bordlades.
+\item Inga övriga frågor.
+\item Nästa möte sker 23 oktober kl 18 på språkbanken
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
+
+\end{document}
diff --git a/preamble/preamble.tex b/preamble/preamble.tex
index 66703e3..1cfa971 100644
--- a/preamble/preamble.tex
+++ b/preamble/preamble.tex
@@ -65,6 +65,7 @@
\newcommand \dnssecc {\dnssec\ (\textit{Domain Name System Security Extensions})}
\newcommand \elefant {\texthost{elefant}}
\newcommand \eu {\textsc{eu}}
+\newcommand \etc {\textsc{etc}}
\newcommand \faq {\textsc{faq}}
\newcommand \fra {\textsc{fra}}
\newcommand \fraa {\textsc{fra} (Försvarets radioanstalt)}
@@ -103,6 +104,7 @@
\newcommand \nti {\textsc{nti}}
\newcommand \ntig {\textsc{nti}-gymnasiet}
\newcommand \ok {\textsc{ok}}
+\newcommand \omx {\textsc{omx}}
\newcommand \ossec {\textsc{ossec}}
\newcommand \otrs {\textsc{otrs}}
\newcommand \otrss {\otrs\ (Open-source Ticket Request System)}