aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2018-04-30 18:20:15 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2018-04-30 18:20:15 +0200
commitd4f090db4c6bc3e6e4bbdeb276aac455ce5107f5 (patch)
tree6f2f24295d7516441edacd0f599ac7c1ad3d7dcc
parentd088b6db81ceca6bd5982bfbf6230e0c4530def7 (diff)
Minutes written for Jan 23, 2017. Awaits aproval (LM, LJO)ge/2017-01-23-board
-rw-r--r--2017/2017-01-23-board.tex82
-rw-r--r--2017/Makefile1
-rw-r--r--preamble/preamble.tex2
3 files changed, 84 insertions, 1 deletions
diff --git a/2017/2017-01-23-board.tex b/2017/2017-01-23-board.tex
new file mode 100644
index 0000000..109f628
--- /dev/null
+++ b/2017/2017-01-23-board.tex
@@ -0,0 +1,82 @@
+\input{../preamble/preamble}
+\newcommand \meetingtype {styrelsemöte}
+\newcommand \meetingdate {23 jan 2017}
+\newcommand \meetingplace {Språkbanken, Göteborg}
+\rhead{\footnotesize \meetingdate}
+
+\begin{document}
+\selectlanguage{swedish}
+\section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}
+
+\newlength\tempOne%
+\settowidth\tempOne{Tid och plats:\quad}%
+\newlength\tempTwo%
+\setlength\tempTwo{\linewidth}%
+\addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Tid och plats:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace}\mypar
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Deltagare:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
+ \begin{multicols}{3}%
+ Lola Möller \\
+ Leif-Jöran Olsson \\
+ Stian Rødven Eide \\
+ \end{multicols}%
+}
+\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
+\newcommand \meetingsecretary {Leif-Jöran Olsson}
+\newcommand \approval {Lola Möller}
+
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+ \begin{enumerate}
+ \item \meetingchairman\ valdes till ordförande, \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till justeringsperson.
+ \item Dagordningen fastställdes enligt förslag.
+ \end{enumerate}
+\item Rapporter
+ \begin{enumerate}
+ \item Ekonomi. Tolv nya betalningar sedan senaste mötet, varav 9 under 2017.
+ \item Systemet. Omstart i servicefönstret.
+ \item Inga övriga rapporter
+ \end{enumerate}
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter
+ \begin{itemize}
+ \item Utvärdering julfesten. Vi visade \textit{Black Mirror}, första
+ avsnitt i tredje säsongen. Bra diskussioner bland 10
+ deltagare. Leif-Jöran undrar hur vi kan använda det till att
+ problematisera maktrelationer och diskriminering.
+ \item Aktivitetsformer togs upp, t.ex. filmvisning. Lola
+ positiv. Leif-Jöran föreslog fler mindre ambitiösa träffar: det är
+ viktigt att folk träffas. Stian har något avsnitt av \textit{Black
+ Mirror} på lager. Mer om detta på arbetsmötet. \label{enu:akt}
+ \item Mars föreslogs, t.ex. \dfdd\ 25 el. 30 mars.
+ \item Alla ska fundera på årsmötesdatum: 22 alt. 23 april.
+ \end{itemize}
+\item Styrelsens arbetsträffa. Att behandla, se punt \ref{enu:akt}
+\item Informationsspridning. Generellt ska vi informera om
+ \begin{enumerate}
+ \item Aktivitetsdag
+ \item Årsmöte
+ \item Påminnelse om medlemsavgift
+ \end{enumerate}
+\item Föregående mötesprotokoll bordades.
+\item Genomgång av systemens att-göralistor bordlades.
+\item Inga övriga frågor
+\item Nästa möte sker 27 februari på Språkbanken.
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
+
+\end{document}
diff --git a/2017/Makefile b/2017/Makefile
index 522145a..d64d9b1 100644
--- a/2017/Makefile
+++ b/2017/Makefile
@@ -1,6 +1,7 @@
# Makefile for minutes of 2016
MINUTES = \
+2017-01-23-board \
2017-06-26-board \
common-makefile = ../resources/Makefile-common
diff --git a/preamble/preamble.tex b/preamble/preamble.tex
index 94c40ac..db83810 100644
--- a/preamble/preamble.tex
+++ b/preamble/preamble.tex
@@ -54,7 +54,7 @@
\newcommand \cfengine {\textsc{cf}-engine}
\newcommand \civett {\texthost{civett}}
\newcommand \dfd {\textsc{dfd}}
-\newcommand \dfdd {Document Freedom Day (\textsc{dfd})}
+\newcommand \dfdd {Dokumentfrihetsdagen (\textsc{dfd}, \textit{Document Freedom Day})}
\newcommand \dfri {\textsc{dfri}}
\newcommand \dfrii {Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (\textsc{dfri})}
\newcommand \dkim {\textsc{dkim}}