aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav@fripost.org>2016-06-14 19:28:28 +0200
committerGustav Eek <gustav@fripost.org>2016-06-14 19:32:30 +0200
commitda4fb6c0a7c834ca99843d56023559ed524b117a (patch)
tree32ad3b5fd29e98cec87ab45fc2867e1aea07038d
parented05e322a800117763c4ffb88193bf7bac8f0d94 (diff)
Initial commit on minutes for 14 june 2016ge/2016-06-14-board
-rw-r--r--2016/2016-06-13-board.tex105
-rw-r--r--2016/Makefile19
2 files changed, 124 insertions, 0 deletions
diff --git a/2016/2016-06-13-board.tex b/2016/2016-06-13-board.tex
new file mode 100644
index 0000000..b656ca6
--- /dev/null
+++ b/2016/2016-06-13-board.tex
@@ -0,0 +1,105 @@
+\input{../preamble/preamble}
+\newcommand \meetingtype {styrelsemöte}
+\newcommand \meetingdate {13 juni 2016}
+\newcommand \meetingplace {Språkbanken, Göteborg}
+\rhead{\footnotesize \meetingdate}
+
+\begin{document}
+\selectlanguage{swedish}
+\section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}
+
+\newlength\tempOne%
+\settowidth\tempOne{Tid och plats:\quad}%
+\newlength\tempTwo%
+\setlength\tempTwo{\linewidth}%
+\addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Tid och plats:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace}\mypar
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Deltagare:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
+ \begin{multicols}{3}%
+Gustav Eek\\
+Guilhem Moulin\\
+Lola Möller\\
+Leif-Jöran Olsson\\
+Stian Rødven Eide\\
+Albin Söderqvist\\
+ \end{multicols}%
+}
+\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
+\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
+\newcommand \approval {Leif-Jöran Olsson}
+
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item \meetingchairman\ valdes till ordförande, \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till justeringsperson.
+\item Den standarta dagordningen antogs med extra punkter (5) om de
+ senaste incidenterna, (8) om ersättning vi aktiviteter, och (9) om
+ vilka motiv som finns bakom vår verksamheter.
+\item Protokollgenomgången bordlades.
+\item Nertid.
+\item Rapporter
+ \begin{enumerate}
+ \item Ekonomi
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+ \item Systemet
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+ \item Inga övriga rapporter
+ \end{enumerate}
+\item Aktivitetsdagar, etc
+ \begin{enumerate}
+ \item Tidigare aktiviteter
+ \item Kommande aktiviteter
+ \end{enumerate}
+\item Reseersättning och annan ersättning.
+\item På förekommen anledning väcktes frågan om behovet att explicit
+ förklara motivering till våra olika verksamheter, om det så gäller
+ konfiguration av e-postinfrastruktur, anordnandet av fester, eller
+ att tillhandahålla tygkassar. Fripost är en ideell förening, en
+ sammanslutning som inte på något sätt syftar till att gagna
+ medlemmarna ekonomiskt. Syftet med föreningen är att tillhandahålla
+ teknisk infrastruktur för att ta emot medlemmarnas e-post på ett
+ tillförlitligt sätt; verka folkbildande inom frågor som rör makt,
+ demokrati, och elektronisk kommunikation; samt verka
+ opinionsbildande. Detta är föreningens grundgrenar, för vilka intern
+ demokrati och en hållbar verksamhetsnivå är övergripande
+ mål.\myhalfpar Styrelsen diskuterade priset på tygkassarna och är
+ nöjda med nivån.
+\item Informationsspridning
+ \begin{enumerate}
+ \item Uppföljning
+ \item Åtgärder
+ \end{enumerate}
+\item Att-göralistan
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+\item Övriga frågor
+ \begin{itemize}
+ \item
+ \item
+ \end{itemize}
+\item Nästa möte sker kl på
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
+
+\end{document}
diff --git a/2016/Makefile b/2016/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..744b478
--- /dev/null
+++ b/2016/Makefile
@@ -0,0 +1,19 @@
+# Makefile for minutes of 2016
+
+MINUTES = \
+2016-06-13-board \
+
+common-makefile = ../resources/Makefile-common
+
+help:
+ @make -s -f $(common-makefile) help
+
+all: $(MINUTES)
+
+%:
+ make -f $(common-makefile) compile FILE=$*
+
+send:
+ make -f $(common-makefile) send SEND_FILES="$(MINUTES)"
+clean:
+ make -f $(common-makefile) clean