aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:33:50 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:33:50 +0200
commitac99b7ac503cd5badaba9442676e9a24d80380e2 (patch)
treeefdc1609b56a3351f4f8a7541c6d57426bc2769d
parent163991d3cf6204638c86eb4b7fc9783b7e695aa6 (diff)
parentad4a43ea0ed9cfe37bcdeae9c7ef2203094cef10 (diff)
Merge branch '2020-11-23-board'HEADmaster
-rw-r--r--2020/2020-11-23-board.tex85
1 files changed, 85 insertions, 0 deletions
diff --git a/2020/2020-11-23-board.tex b/2020/2020-11-23-board.tex
index 8e54f66..0e53c92 100644
--- a/2020/2020-11-23-board.tex
+++ b/2020/2020-11-23-board.tex
@@ -24,6 +24,11 @@
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
\begin{multicols}{3}%
+ Gustav Eek \\
+ Leif-Jöran Olsson \\
+ Stian Rødven Eide \\
+ Albin Söderqvist \\
+ Anders Westerström \\
\end{multicols}%
}
\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
@@ -36,5 +41,85 @@
beslutades att den skulle ordnas.
\end{abstract}
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+ \begin{enumerate}
+ \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
+ \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
+ justeringsperson.
+ \item Dagordningen fastställdes enligt förslag.
+ \end{enumerate}
+\item Rapporter
+ \begin{enumerate}
+ \item Ekonomi. Fem betalningar. November är ingen populär månad att
+ betala under.
+ \item Systemet
+ \begin{itemize}
+ \item Säkerthetskopieringen är migrerad
+ \benjamin~$\rightarrow$~\levante.
+ \item Ang. den dubbelallokering av lagringsutrymme som orsakade
+ driftstörningen på \mistral. Mellan 40--200 filer var uppenbart
+ trasiga, dvs. hade inte bibehållen checksumma.
+ \item Inget utskick är gjort om att problemet är ur vägen.
+ \end{itemize}
+ \item Övriga rapporter
+ \begin{itemize}
+ \item Det har varit diskussion kring kommunikation och svårigheter
+ i administratörsgruppen. I praktiken riskerar det också bli mycket
+ dubbelkommunikation (styrelse $\leftrightarrow$
+ \fps\ $\leftrightarrow$ admin $\leftrightarrow$ styrelse) från
+ \fps\ både till styrelse och administratörerna. \myhalfpar
+
+ Behövs ett styrelsebeslut (\SRE, \AW)? \myhalfpar
+
+ Arrangörsgruppen åläggs att formulera något inför nästa
+ styrelsemöte. Fundera på hur rapporteringen kan vävas ihop med
+ planering och åtgärdslistan.
+ \end{itemize}
+ \end{enumerate}
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter
+ \begin{enumerate}
+ \item Studiecirkeln. Pågående. Nio personer har varit med vid något
+ tillfälle. Det funkar bra att vara med på distans. Kursen är bra,
+ innehållet är basic, och utsvävningarna kan ges plats på ett
+ positivt sätt.\myhalfpar
+
+ Rundornas administration tar för lång tid (\LJO).
+ \item Julfesten 12 dec. Diskussion ang. restriktioner, ska Fripost
+ ställa in? Fler evenemang ställer in, så Fripost skulle inte
+ sticka ut. Förtroende och etik, visa att vi tar ansvar. I relation
+ till att ställa in kan Fripost utveckla formen.\myhalfpar
+
+ Mötet fann majoritet för att ordna något. Navet ska vara
+ distansdeltagande: noder/husåll/kluster. Virtuella rum, ev. på
+ teman. Innehåll: film, spel, tipspromenad,
+ open-space-teman~$\times$~4. \myhalfpar
+
+ Arrangörsgrupp: \LJO, \AS, \GE.
+ \end{enumerate}
+\item Styrelsens arbetsträffar
+ \begin{itemize}
+ \item Senaste 9 nov. \LJO, \GE. Avstämning och utskick kring
+ julfest.
+ \item Nästa 14 dec. På Forum om möjligt.
+ \end{itemize}
+\item Informationsspridning
+ \begin{itemize}
+ \item Gör utskick om julfesten
+ \item Gör utskick med uppdatering om driftstörningen
+ \end{itemize}
+\item Mötesprotokollet från 26 okt bordlades.
+\item Genomgång av systemens att-göralistor bordlades.
+\item Inga övriga frågor
+\item Nästa möte sker 25 jan 2021 kl 18 på Språkbanken
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
\end{document}