summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/inquiries.mdwn
blob: dd1c8aff98915833e25814dd142ca0da3131587a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
---
title: Utredningar för Fripost
...

En av Friposts arbetsformer är genom utredningar. Bl. a. är det de som
legat till grund för investeringarna i Fripost lagring för delning och
för beslut i chattfrågan.

[[!toc levels=3]]

# Pågende aktuella utredningar

Detta är en samlingssida för pågående och avslutade
utredningar. Bl.a. beslutade styrelsemötet 27 maj 2019 fortsätta en
uppsjö utredningar mot bakgrund i 2019 års årsmöte. Sidan är dock inte
säkert heltäckande.

## [Transparens & ickemonetära bidrag](transparency)

 Deltagare
 : AS, GE, LJO, OV

 Initierad
 : 27 maj 2019

Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och processer
och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen är en
paraplyutredning och separeras i fölajde delar:

 1. Volontära timmar
 2. Kostnader för driften
 3. Ekonomiska relationer & autonomi
 4. Tillgänglighet till dokumentation och information

### [Volontära timmar](volontary-hours)

 Deltagare
 : AS, GE

 Initierad
 : 27 maj 2019

Det är en hållbarhetsfråga att synliggöra medlemmarnas insatser genom
deltagande i föreningens aktivitetter.

Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.

### [Kostnader för driften](cost-operation)

 Deltagare
 : GE, LJO

 Initierad
 : 27 maj 2019

Adressera "Få vad man betalar för".

Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.

### [Ekonomiska relationer & autonomi](relations-autonomy)

 Deltagare
 : GE, LJO

 Initierad
 : 27 maj 2019

Hur tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
ekonomiskt.

Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.

### [Tillgänglighet till dokumentation och information](access-documentation)

 Deltagare
 : GE, OV

 Initierad
 : 27 maj 2019

Utåtriktade texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.

Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.

## [Medlemskap](membership)

 Deltagare
 : OV, SRE

 Initierad
 : 27 maj 2019

Utgå från resonemanget i § 6 i styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också
föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.

## [Utökad Fripost Lagring för delning](2019-03-28-flfd)

 Deltagare
 : SRE, GE, LJO, GM

 Initierad
 : Mars 2019

Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om
utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet
så som
presenterad: <https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd>

## [Chatt](chat)

 Deltagare
 : ER, GM

 Initierad
 : okt 2017

## [Roller och kommittéer i Fripost](roles-committees)

 Deltagare
 : GE, AS, OV

 Initierad
 : 27 maj 2019

Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas i
transparensutredningen (OV). Ta med utgångspunten kring ickemonetära
bidrag som från t.ex. 2016 som GE och LJO inledde (LJO). Notera också
att revisorn föreslog att sätta upp delmål, framförallt gällande
transparensutredningsarbetet.

# Avslutade utredningar

Här följer en sammanfattning av utredningar som inte längre är igång
eller aktuella.

## [Distribuerad lagring](distributed-storage) (2015--2018)

 Deltagare
 : Olof Gross, Gustav Eek

 Initierad
 : 2015

 Avslutad
 : 2018