summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/faq.mdwn
blob: 1b2c39d5403aa3d70b109748cfabe7a0b8c206e1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
[[!meta title="Vanliga frågor om Fripost"]]

Vanliga frågor om Fripost
=========================

[[!toc startlevel=2 levels=2]]

Att ha sin e-post hos Fripost
-----------------------------

### Är det svårt att ha sin e-post hos Fripost? ###

Man behöver inga speciella kunskaper för att ha sin e-post hos Fripost. Om du
idag använder till exempel Hotmail eller Gmail kommer du att känna dig som hemma
direkt.

### Hur får jag hjälp? ###

Du kan läsa dokumentation på vår [medlemswiki](konfigurera) eller fråga på vår [e-postlista](https://fripost.org/kontakt). Om frågan gäller ditt konto kan du ta det
med administratörerna på [admin@fripost.org](mailto:admin@fripost.org).

### Var loggar jag in? ###

Du kan logga in på din e-post här:
[https://mail.fripost.org/](https://mail.fripost.org/).


### När får jag mina inloggningsuppgifter? ###

Alla som arbetar med Fripost gör det på sin fritid. Därför ber vi nya
medlemmar visa tålamod med att det inte alltid går i raketfart att bli
tillagd på våra system. Styrelsen försöker sammanträda varje månad. I
samband med det stämmer föreningens kassör och kontoadministratör av
nya medlemmar. Beroende på hur långt det är till nästa möte när man
betalar kan man därför få vänta upp till en månad innan man blir
kontaktad.

Fripost kontaktar alla nya medlemmar personligen, vanligen via
e-post. Man blir då hälsad välkommen, får lite allmän information, och
får frågan om önskad e-postadress (tillika användarnamn). I samband
med den dialogen kan kontot läggas till.

### Löpande medlemskap. Mellan vilka datum gäller medlemskapet? ###

Medlemskap i föreningen gäller för det kalenderår som man har betalt
avgift, dvs. från januari till december. Fripost tillämpar inte
löpande medlemskap.

### Boende i utlandet ###

> Jeg er veldig interessert i å bli medlem i Fripost, men bor i
> Norge. Jeg forstår svensk helt fint, og kan derfor henge med i deres
> demokratiske avgjørelser.

Tidigare var Föreningen enbart för dem som är bosatta i Sverige, men
sedan
[årsmötet 2012](https://fripost.org/minutes/2012-03-04-annual.pdf) (se
också [mötessidan](moten)) är det öppet för alla som har rimlig
möjlighet att delta i den demokratiska processen att bli
medlemmar.

Det ska sägas att Fripost uppmanar till aktsamhet med personuppgifter,
och föreningen har aldrig kontrollerat eller försökt kontrollera
medlemmarnas härkomst på något sätt. I praktiken har det därför alltid
varit möjligt att gå med oavsett var man bor. Men vi vill också
klargöra att syftet med föreningen är att frigöra den elektroniska
kommunikationsinfrastrukturen och ställa den under demokratisk
kontroll. Möjligheten att delta i en demokratisk beslutsprocess kring
dessa intressen är alltså den främsta anledningen till att man ska gå
med i föreningen.


Allmänt om Föreningen
---------------------

### Vad är fria e-postföreningen? ###

Vi är en grupp som organiserat oss för att försvara våra intressen i en alltmer
digitaliserad värld. Detta genom att sätta igång en autonom och tekniskt riktig
infrastruktur för e-post.

Vi vill ta tillbaka makten över vår information och vårt privatliv.

### När bildades föreningen? ###

Föreningen bildades formellt den 4 november 2010, men redan innan dess pågick
förberedelser, diskussion och planering. Idén att starta föreningen väcktes
redan i april samma år.

### Var är föreningens säte? ###

Föreningen har sitt säte i Göteborg men vi har medlemmar över hela Sverige.

### Vem kan gå med? ###

Föreningen är öppen för alla som har möjlighet att delta i den demokratiska processen. I normalfallet innebär det att man är boende i Sverige.

Meningen med begränsningen är att det måste vara möjligt för medlemmar,
åtminstone i teorin, att delta på ett årsmöte. Om någon från Italien vill gå med
är det till större nytta om personen startar en egen förening för alla italienare.


Vårt arbete
-----------

### Hur långt har ni kommit? ###

Våra system används varje dag av ett hundratal medlemmar. Vår webbmejl finns [här](https://mail.fripost.org), och
den som är nyfiken på dess utveckling kan kika [här](https://packages.debian.org/jessie-backports/roundcube).

Vi arbetar kontinuerligt med dels tekniska och infrastrukturella förbättringar, dels utåtriktad verksamhet såsom föredrag, flygbladsutdelning och krypteringsverkstäder.

### Varför är det så dyrt att gå med? ###

Fripost använder för närvarande uteslutande hårdvara och internetuppkoppling som
solidariska medlemmar har donerat eller lånat ut. Det kommer vi att fortsätta göra. Men
för att kunna bygga en bra e-postlösning måste vissa grejer köpas in som
helt enkelt är för dyra för att någon enskild ska kunna donera dem. Utan dessa kan vi inte nå den tillförlitlighet som är nödvändig för någonting så viktigt som e-post.

Hur mycket det kommer att kosta att vara med i framtiden vet vi inte. Det beror
bland annat på hur många vi lyckas rekrytera. Det borde vara lättare att sänka
medlemsavgiften om vi är fler som delar på kostnaderna. Beslut om medlemsavgiftens storlek fattas på föreningens årsmöte dit du som medlem är välkommen att komma och göra din
röst hörd. År 2012 sänktes exempelvis den årliga medlemsavgiften från 300 till 200 kronor. 

Det är inte heller gratis att stå utanför Fripost. Företag och stater kartlägger
din kommunikation, sparar informationen kanske för alltid och utnyttjar den till
riktad marknadsföring idag och vem vet vad imorgon. Det är vad deras så
kallade gratistjänster erbjuder.

Sett ur det perspektivet tycker vi att 200 kronor är ett lågt pris för frihet.

### Vilka utgifter har Fripost? ###

Den som vill ha aktuell information om vår ekonomi rekommenderas att dyka upp på
något av föreningens möten. Alla medlemmar har rätt att få insyn i föreningens
ekonomi.

Den som är tekniskt intresserad vill kanske veta att de största
utgifterna är lagringsutrymme till våra e-brev och säkerhetskopior samt hotellavgiften för ett riktigt bra boende åt huvudservern.


Skillnaden mellan oss och andra
-------------------------------

### Hur skiljer sig Fripost från en e-postleverantör? ###

Fripost är en förening som förvisso råkar tillhandahålla just
e-postlösningar till sina medlemmar, men det handlar inte om ett
kundförhållande. Vi organiserar oss tillsammans för att ta kontroll
över (en del av) vår kommunikation.

Du kan jämföra oss med facket eller Hyresgästföreningen, inte med
Bredbandsbolaget eller Bahnhof.

Behöver du ytterligare argument kommer några här:

 * Inget vinstintresse. Alla pengar vi får in går till föreningens
  verksamhet, såsom att hålla igång e-posttjänster och
  informationsspridning.

 * Genomskinlighet. Allt som sker beslutas demokratiskt och öppet för
  föreningens medlemmar.

 * Medlemmarna har makten. På föreningens årsmöten formar vi
  föreningen gemensamt, fattar viktiga beslut och stakar ut den
  riktning vi ska gå i framtiden.

 * Vi arbetar tillsammans i föreningen för att uppnå våra egna mål.

### Hur kan jag lita på att Fripost inte kränker min integritet? ###

Fripost är en medlemsstyrd organisation som inte har något annat
intresse än vad medlemmarna beslutar. Våra administratörer är medlemmar
på samma villkor som alla andra och utför endast årsmötets beslut.

Det finns inga tekniska skäl till att kompromissa i integritetsfrågan.
Dels använder vi enbart fri programvara i driften, dels sparar vi ingen
data om medlemmarna eller deras användning av systemen utöver vad som är
nödvändigt för att säkerställa deras funktion.

### Jag har hört om företaget X, Y eller Z som säljer ”integritetssäkrad” e-post. Kan jag inte bara köpa deras tjänst? ###

Så klart kan du köpa en tjänst av ett privat företag. Frågan är varför du skulle
vilja det.

När du köper en tjänst av ett företag hamnar du i en väldigt speciell relation
till dem: du blir deras kund. Som kund har du svårt att påverka annat än genom
att gå därifrån. I bästa fall har deras användaravtal (som du kanske godkände
för att få bli kund) bestämmelser som ger dig kontrollen över din data. Om du
lämnar företaget har du emellertid sällan några garantier om att din
information inte ligger och skräpar på deras servrar. Företaget har inte något direkt
intresse av att ta bort den.

Som kund till ett privat företag har du ingen egentlig makt över dess verksamhet utan det
är alltid företagets ägare som har sista ordet.

Hos Fripost blir du medlem på samma villkor som alla andra; du har rätt att delta
på föreningens årsmöten och där tala för din sak. Tillsammans med andra kan du
rösta bort eller fram en viss ledning, eller avskaffa ledningen. Poängen
är att du blir medlem och i Fripost är det medlemmarna som bestämmer.

Ett företag är också en juridisk person som på ett eller annat
sätt vill tjäna pengar på dig. Fripost är en förening av likasinnade, av
kamrater som brinner för integritetsfrågor. Vem litar du mest på?

Våra mål
--------

### Strävar ni efter världsherravälde? ###

Nej. Vi hoppas att folk kopierar vårt koncept och bygger demokratiskt
kontrollerad infrastruktur för e-post och allting annat. Helst skulle vi se att det
fanns en Folkets tekniska infrastrukturkommitté i varje kvarter, men än så
länge…

Tekniska frågor
---------------

### Jag har en egen domän. Kan jag ha kvar den? ###

Ja, du kan koppla din domän till Friposts servrar och fortsätta använda den. Du
kan läsa mer på [[wikisidan om att använda en egen domän|e-post/doman]].

### Hur stora mejl kan jag skicka? ###

Vi har väl tilltagna gränser. Ett e-brev får vara max 50 MB stort och totalt får
varje medlem 10 GB att förfoga över.

### Kan man logga på wikin med e-postens användarnamn och lösenord? ###

Nej. Wikin är inte integrerad med föreningens LDAP-system (Lightweight
Directory Access Protocol) ännu, men det ingår i planen för framtiden. Fram till dess går det bra att välja inloggningsmetoden "other" och registrera ett konto direkt på wikin.

### Varför *kan man* logga in på wikin med Google och Yahoo? ###

Det är lätt att tycka att Fripost uppmuntrar till användning av ofria system som Googles och Yahoos i onödan. Dock ser föreningen det som att den sänker tröskeln för alla att bidra med information. Man skulle också kunna tycka att när inloggning till wikin med LDAP-uppgifterna väl fungerar så vore det lämpligt att ta bort de ofria inloggningsalternativen. Dock kan Friposts inloggningssystem aldrig bli en fullständig ersättare, eftersom wikin också vänder sig till ickemedlemmar. För den som inte vill använda ovan nämnda inloggningsmetoder går det utmärkt att välja "other" och registrera ett konto direkt på wikin.

### Hur ändrar man avsändare i webbmejlen? ###

Det går att skapa och använda alternativa identiteter i Roundcube (Friposts webbmejl). Gör följande i
det grafiska användargränssnittet: *Inställningar* (knapp
uppe till höger) -> *Identiteter* (flik) -> *+* (nere till vänster i
listan) -> Fyll i uppgifter enligt önskemål. Du kan sedan enkelt välja avsändare när
du skriver brev.

Se även [Sender identities](https://docs.roundcube.net/doc/help/1.1/en_US/settings/identities.html)
på [Roundcubes hjälpsidor](https://docs.roundcube.net/doc/help/1.1/en_US/).

### Hur slipper jag skräppost? 

> Spam-filter, finns det något jag kan hjälpa till för att slippa
> några av de spam som når min inbox?

Administratörens svar på engelska följer:

> A general issue with Bayesian spam filters is the privacy implication:
> the filter has to read each message, digest it, and store a token in a
> database. For this reason spam filtering at Fripost will always be
> opt-in. Another issue is the training: for obvious privacy reasons we
> want per-user training, not global training, so each user would have to
> train their filter themselves. In particular, bootstrapping a Bayesian
> filter requires feeding it with a generous sample of spam and ham
> messages (200 each for spamassassin, IIRC).
> 
> While the technology is already in place, there is currently no way for
> users to opt-in, tune their preferences, or submit sample messages :-/

Se mer om detta i [[hjalpa_till]].

### Misstänkta brev -- Skickar Fripost ut skräppost? ###

> Jag har fått ett mycket misstänkt brev från någon med ett
> Fripostkonto. Jag kommer absolut inte öppna bifogad fil. Vad kommer
> det sig? Kan Fripost stänga av kontot om det inte är en adress som
> ni äger?

Först och främst. öppna inte bifogade zip-filer som du inte helt och
hållet litar på.

Det är ett vanligt trick i skräppostutskick att skicka från samma
domän som man skickar till. Ibland får man till och med brev med min
egen adress som avsändaradress. Fripost har inte varit inblandat i
skickandet av dessa.

Problemet är att det står alla fritt att ange avsändare, ock det är
väldigt lite som Fripost kan göra åt det. Snarare kan jag då bedyra
vikten av att signera sina brev, så att man kan vara säker på
ursprunget.

Vad de nyfikna kan göra är att undersöka brevhuvudet. Där anges vilka
e-postservrar som varit inblandade i leveransen. Jämför gärna med
något brev från Fripost som du litar på, som ju bara skickats inom
Friposts system.

### Vad innebär ett e-postalias och hur många kan man ha? ###

Varje medlem har rätt till ett alias på fripost.org, men hur många som
helst inom egna domäner.

Alias är konfigurerade i e-postservern och innebär att brev som tas
emot till en adress levereras till brevkorg kopplad till en annan
adress. Säg till exempel att alias <alias@fripost.org> är alias för
adress <adress@fripost.org>. Av alla e-postsystem kommer post till alias
<alias@fripost.org> behandlas som "vanliga" brev; det går inte genom
att titta i brevet och i sig förstå att alias motsvarar ett
alias. Det är först när de anländer till Fripost som vi kopplar ihop
de med adress och de levereras till motsvarande brevkorg.

Om man t.ex. skickar e-post till adress med kopia till alias, så
kommer mottagaren få två exemplar. Dock skiljer dem sig om man tittar
i brevhuvudet.