summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/inquiries
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'inquiries')
-rw-r--r--inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn22
-rw-r--r--inquiries/access-documentation.mdwn18
-rw-r--r--inquiries/chat.mdwn15
-rw-r--r--inquiries/cost-operation.mdwn15
-rw-r--r--inquiries/distributed-storage.mdwn10
-rw-r--r--inquiries/membership.mdwn39
-rw-r--r--inquiries/relations-autonomy.mdwn17
-rw-r--r--inquiries/roles-committees.mdwn18
-rw-r--r--inquiries/transparency.mdwn21
-rw-r--r--inquiries/volontary-hours.mdwn18
10 files changed, 188 insertions, 5 deletions
diff --git a/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn b/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
index e837d16..07308c8 100644
--- a/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
+++ b/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
@@ -1,8 +1,13 @@
-[[!meta
- title="Utredning om utökad lagring i Lagring för delning"
- author="Gustav Eek och Stian Rødven Eide"
- date="mars--april 2019"
-]]
+---
+title: Utökad Fripost Lagring för delning
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: SRE, GE, LJO
+date: mars--april 2019
+abstract: |
+ Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om
+ utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet
+ så som presenterad.
+...
[[!tag utredning]]
[[!tag inquiry]]
@@ -13,6 +18,13 @@ på
[Fripost Lagring för delning](../../nextcloud-and-lool). Styrelseledamöterna Gustav och Stian
tog sig an att utreda frågan och presentera en motion till föreningens årsmöte. Detta dokument utgör anteckningarna från sammaträden mellan Gustav och Stian 28 mars och 3 april 2019.
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+
**Innehåll**
[[!toc]]
diff --git a/inquiries/access-documentation.mdwn b/inquiries/access-documentation.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..ef5ac1a
--- /dev/null
+++ b/inquiries/access-documentation.mdwn
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+title: Tillgänglighet till dokumentation och information
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Gustav Eek och Oskar Vigren
+date: Maj--September 2019
+abstract: |
+ Utåtriktade texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
+ aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
+ Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+
diff --git a/inquiries/chat.mdwn b/inquiries/chat.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..fcaf559
--- /dev/null
+++ b/inquiries/chat.mdwn
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+title: Chatt
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: ER, GM
+date: Oct 2017--May 2019
+abstract: |
+  
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
diff --git a/inquiries/cost-operation.mdwn b/inquiries/cost-operation.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..67cee5d
--- /dev/null
+++ b/inquiries/cost-operation.mdwn
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+title: Kostnader för systemets drift
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Fripost genom Gustav Eek och Leif-Jöran Olsson
+date: Maj--Jun 2019
+abstract: |
+ Adressera "Få vad man betalar för". Delutredning av *Transparens
+ & ickemonetära bidrag*.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
diff --git a/inquiries/distributed-storage.mdwn b/inquiries/distributed-storage.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..f51cc0b
--- /dev/null
+++ b/inquiries/distributed-storage.mdwn
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+title: Distribuerad lagring
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Olof Gross, Gustav Eek
+date: 2015--2018
+abstract: |
+  
+tags:
+ - done
+...
diff --git a/inquiries/membership.mdwn b/inquiries/membership.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..f6e0e05
--- /dev/null
+++ b/inquiries/membership.mdwn
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+title: Medlemskap
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: OV, SRE
+date: Maj 2019
+abstract: |
+ Utgå från resonemanget i § 6 i styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också
+ föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+Utredningens uppdrag är att utgå från resonemanget i § 6 i
+styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också
+föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.
+
+I styrelseprotokollet står att läsa:
+
+> Det är bättre om medlemskap bara kan tecknas i egen person, dvs. att
+> man inte kan tec0kna medlemskap för andra (GE, SRE). (a) För Fripost
+> är demokrati och folkbildning centralt. Vi riskerar missa en viktig
+> folkbildande möjlighet om inte medlemskapet är
+> medvetet. Bl.a. förväntas varje medlem tillgodogöra sig stadgar och
+> principförklaring. (b) Vidare är det ibland besvärligt för
+> administratörer att jaga nya medlemmar som gått med genom andra. (c)
+> Det är demokratiskt riskabelt om enskilda personer eller företag kan
+> teckna medlemskap för många andra.
+>
+> Föreslår en policy enligt ovan (GE, SRE).
+>
+> Utredning finns sedan tidigare angå4ende att medlemskap inte kan
+> tecknas via proxy (LJO). Detta bör kollas upp.
+>
+> Skriftlig formulering innan beslut (LJO). GE och SRE ska återkomma
+> med en sådan.
diff --git a/inquiries/relations-autonomy.mdwn b/inquiries/relations-autonomy.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..2291759
--- /dev/null
+++ b/inquiries/relations-autonomy.mdwn
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+title: Ekonomiska relationer & autonomi
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Fripost genom Gustav Eek och Leif-Jöran Olsson
+date: Maj 2019
+abstract: |
+ Hur tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
+ ekonomiskt. Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+
diff --git a/inquiries/roles-committees.mdwn b/inquiries/roles-committees.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..99c2026
--- /dev/null
+++ b/inquiries/roles-committees.mdwn
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+title: Roller och kommittéer i Fripost
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: GE, AS, OV
+date: May 2019
+abstract: |
+ Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas i
+ transparensutredningen (OV). Ta med utgångspunten kring ickemonetära
+ bidrag som från t.ex. 2016 som GE och LJO inledde (LJO). Notera också
+ att revisorn föreslog att sätta upp delmål, framförallt gällande
+ transparensutredningsarbetet.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
diff --git a/inquiries/transparency.mdwn b/inquiries/transparency.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..a09fc9d
--- /dev/null
+++ b/inquiries/transparency.mdwn
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+title: Transparens & ickemonetära bidrag
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: AS, GE, LJO, OV
+date: Maj 2019
+abstract: |
+ Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och processer
+ och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen är en
+ paraplyutredning och separeras i fölajde delar:
+ 1. Volontära timmar
+ 2. Kostnader för driften
+ 3. Ekonomiska relationer & autonomi
+ 4. Tillgänglighet till dokumentation och information
+...
+
+Detta är en paraplyutredning med följande delar:
+
+ 1. Volontära timmar
+ 2. Kostnader för driften
+ 3. Ekonomiska relationer & autonomi
+ 4. Tillgänglighet till dokumentation och information
diff --git a/inquiries/volontary-hours.mdwn b/inquiries/volontary-hours.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..1f78166
--- /dev/null
+++ b/inquiries/volontary-hours.mdwn
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+title: Volontära timmar
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Albin Söderqvist och Gustav Eek
+date: Maj 2019
+abstract: |
+ Det är en hållbarhetsfråga att synliggöra medlemmarnas insatser genom
+ deltagande i föreningens aktivitetter. Delutredning av *Transparens &
+ ickemonetära bidrag*.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+