summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/inquiries.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'inquiries.mdwn')
-rw-r--r--inquiries.mdwn25
1 files changed, 12 insertions, 13 deletions
diff --git a/inquiries.mdwn b/inquiries.mdwn
index 00c07c8..dd1c8af 100644
--- a/inquiries.mdwn
+++ b/inquiries.mdwn
@@ -15,7 +15,7 @@ utredningar. Bl.a. beslutade styrelsemötet 27 maj 2019 fortsätta en
uppsjö utredningar mot bakgrund i 2019 års årsmöte. Sidan är dock inte
säkert heltäckande.
-## Transparens & ickemonetära bidrag
+## [Transparens & ickemonetära bidrag](transparency)
Deltagare
: AS, GE, LJO, OV
@@ -32,7 +32,7 @@ paraplyutredning och separeras i fölajde delar:
3. Ekonomiska relationer & autonomi
4. Tillgänglighet till dokumentation och information
-### Volontära timmar
+### [Volontära timmar](volontary-hours)
Deltagare
: AS, GE
@@ -45,7 +45,7 @@ deltagande i föreningens aktivitetter.
Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
-### Kostnader för driften
+### [Kostnader för driften](cost-operation)
Deltagare
: GE, LJO
@@ -57,7 +57,7 @@ Adressera "Få vad man betalar för".
Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
-### Ekonomiska relationer & autonomi
+### [Ekonomiska relationer & autonomi](relations-autonomy)
Deltagare
: GE, LJO
@@ -70,7 +70,7 @@ ekonomiskt.
Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
-### Tillgänglighet till dokumentation och information
+### [Tillgänglighet till dokumentation och information](access-documentation)
Deltagare
: GE, OV
@@ -83,10 +83,10 @@ aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
-## Medlemskap
+## [Medlemskap](membership)
Deltagare
- : OV, SRE.
+ : OV, SRE
Initierad
: 27 maj 2019
@@ -94,21 +94,20 @@ Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
Utgå från resonemanget i § 6 i styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också
föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.
-## Utökad Fripost Lagring för delning
+## [Utökad Fripost Lagring för delning](2019-03-28-flfd)
Deltagare
: SRE, GE, LJO, GM
Initierad
- : Mars 2019i
-
+ : Mars 2019
Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om
utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet
så som
presenterad: <https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd>
-## Chatt
+## [Chatt](chat)
Deltagare
: ER, GM
@@ -116,7 +115,7 @@ presenterad: <https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd>
Initierad
: okt 2017
-## Roller och kommittéer i Fripost
+## [Roller och kommittéer i Fripost](roles-committees)
Deltagare
: GE, AS, OV
@@ -135,7 +134,7 @@ transparensutredningsarbetet.
Här följer en sammanfattning av utredningar som inte längre är igång
eller aktuella.
-## Distribuerad lagring (2015--2018)
+## [Distribuerad lagring](distributed-storage) (2015--2018)
Deltagare
: Olof Gross, Gustav Eek