summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/inquiries/roles-committees.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-16 16:50:41 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-16 16:50:41 +0200
commit5b7171a0a608e27f42c4a791c59127d614d1d331 (patch)
tree1891b9c64d458842508672414af4588204886964 /inquiries/roles-committees.mdwn
parent6068b870c304ce729f9d09d66630f19a1a736403 (diff)
[inquiries] Placeholder pages added for inquiries
Placeholder pages are added for each of the listed inquiries. Links are added from the index page. The existing *2019-03-28-flfd.mdwn* is updated to the format.
Diffstat (limited to 'inquiries/roles-committees.mdwn')
-rw-r--r--inquiries/roles-committees.mdwn18
1 files changed, 18 insertions, 0 deletions
diff --git a/inquiries/roles-committees.mdwn b/inquiries/roles-committees.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..99c2026
--- /dev/null
+++ b/inquiries/roles-committees.mdwn
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+title: Roller och kommittéer i Fripost
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: GE, AS, OV
+date: May 2019
+abstract: |
+ Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas i
+ transparensutredningen (OV). Ta med utgångspunten kring ickemonetära
+ bidrag som från t.ex. 2016 som GE och LJO inledde (LJO). Notera också
+ att revisorn föreslog att sätta upp delmål, framförallt gällande
+ transparensutredningsarbetet.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------