summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-11-18 18:47:20 +0100
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-11-18 18:47:20 +0100
commit39a128cc1a00a7600df70a58d75b8a2127c1719e (patch)
tree8765b010d4c2c08450198ca63548441253b4404d /inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
parent6c85ae069edb5874e8fab635b6592652bb2acb84 (diff)
[inquiries] Formulation for closing of
The original, spring 2019, inquiry on expanded storage, replaced by the june decided.
Diffstat (limited to 'inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn')
-rw-r--r--inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn27
1 files changed, 19 insertions, 8 deletions
diff --git a/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn b/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
index 07308c8..a29a671 100644
--- a/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
+++ b/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
@@ -1,27 +1,38 @@
---
title: Utökad Fripost Lagring för delning
subtitle: Utredning för Fripost
-author: SRE, GE, LJO
+author: SRE, GE
date: mars--april 2019
abstract: |
- Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om
- utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet
- så som presenterad.
+ Under våren 2019 har möjligheterna att erbjuda
+ diversifierade lagringsvolymer i Fripost Lagring för Delning undersökts.
+ Arbetet resulterade i två motioner till föreningens årsmöte.
+tag: done
...
[[!tag utredning]]
[[!tag inquiry]]
+[[!tag done]]
-Under våren har Fripost styrelse undersökt möjligheterna att erbjuda
+Under våren har möjligheterna att erbjuda
diversifierade lagringsvolymer
-[Fripost Lagring för delning](../../nextcloud-and-lool). Styrelseledamöterna Gustav och Stian
-tog sig an att utreda frågan och presentera en motion till föreningens årsmöte. Detta dokument utgör anteckningarna från sammaträden mellan Gustav och Stian 28 mars och 3 april 2019.
+[Fripost Lagring för delning](../../nextcloud-and-lool) undersökts.
+Föreningen behöver ta ställning till vad fundamentala behov innebär. Styrelseledamöterna Gustav och Stian
+tog sig an att utreda frågan och presentera en motion till föreningens årsmöte.
+Sammanträden kompletterades med en principdiskussion inför årsmötet,
+som tydliggorde skillnader i de problemformuleringar som var aktuella.
+Detta dokument utgör anteckningarna från sammaträden och från
+principdissussioner.
+
Table: Sammanträdeslogg
------------ -----------------------------------------------------
- *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ 28 mar 2019 SRE, GE, Idékläckning
+ 3 apr 2019 SRE, GE, Färdigställande av anteckningar
+ 4 maj 2019 Styrelsen, Förberedelse inför årsmöte
+ 5 maj 2019 Årsmöte (se separat beslut)
------------ -----------------------------------------------------