summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/inquiries.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-16 15:13:02 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-16 15:13:02 +0200
commit6068b870c304ce729f9d09d66630f19a1a736403 (patch)
treebfd6ee037c88b030f49559239828b7600ce70d2c /inquiries.mdwn
parentf8eb9b5c32607f12d20f1c94313d43b23c49423a (diff)
[inquiries] An inquery index page is created
In replacement for to put all links to inquirers in main index, a index page is created: inquiries.mdwn.
Diffstat (limited to 'inquiries.mdwn')
-rw-r--r--inquiries.mdwn147
1 files changed, 147 insertions, 0 deletions
diff --git a/inquiries.mdwn b/inquiries.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..00c07c8
--- /dev/null
+++ b/inquiries.mdwn
@@ -0,0 +1,147 @@
+---
+title: Utredningar för Fripost
+...
+
+En av Friposts arbetsformer är genom utredningar. Bl. a. är det de som
+legat till grund för investeringarna i Fripost lagring för delning och
+för beslut i chattfrågan.
+
+[[!toc levels=3]]
+
+# Pågende aktuella utredningar
+
+Detta är en samlingssida för pågående och avslutade
+utredningar. Bl.a. beslutade styrelsemötet 27 maj 2019 fortsätta en
+uppsjö utredningar mot bakgrund i 2019 års årsmöte. Sidan är dock inte
+säkert heltäckande.
+
+## Transparens & ickemonetära bidrag
+
+ Deltagare
+ : AS, GE, LJO, OV
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och processer
+och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen är en
+paraplyutredning och separeras i fölajde delar:
+
+ 1. Volontära timmar
+ 2. Kostnader för driften
+ 3. Ekonomiska relationer & autonomi
+ 4. Tillgänglighet till dokumentation och information
+
+### Volontära timmar
+
+ Deltagare
+ : AS, GE
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Det är en hållbarhetsfråga att synliggöra medlemmarnas insatser genom
+deltagande i föreningens aktivitetter.
+
+Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+
+### Kostnader för driften
+
+ Deltagare
+ : GE, LJO
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Adressera "Få vad man betalar för".
+
+Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+
+### Ekonomiska relationer & autonomi
+
+ Deltagare
+ : GE, LJO
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Hur tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
+ekonomiskt.
+
+Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+
+### Tillgänglighet till dokumentation och information
+
+ Deltagare
+ : GE, OV
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Utåtriktade texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
+aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
+
+Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+
+## Medlemskap
+
+ Deltagare
+ : OV, SRE.
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Utgå från resonemanget i § 6 i styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också
+föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.
+
+## Utökad Fripost Lagring för delning
+
+ Deltagare
+ : SRE, GE, LJO, GM
+
+ Initierad
+ : Mars 2019i
+
+
+Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om
+utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet
+så som
+presenterad: <https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd>
+
+## Chatt
+
+ Deltagare
+ : ER, GM
+
+ Initierad
+ : okt 2017
+
+## Roller och kommittéer i Fripost
+
+ Deltagare
+ : GE, AS, OV
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas i
+transparensutredningen (OV). Ta med utgångspunten kring ickemonetära
+bidrag som från t.ex. 2016 som GE och LJO inledde (LJO). Notera också
+att revisorn föreslog att sätta upp delmål, framförallt gällande
+transparensutredningsarbetet.
+
+# Avslutade utredningar
+
+Här följer en sammanfattning av utredningar som inte längre är igång
+eller aktuella.
+
+## Distribuerad lagring (2015--2018)
+
+ Deltagare
+ : Olof Gross, Gustav Eek
+
+ Initierad
+ : 2015
+
+ Avslutad
+ : 2018