summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-19 23:19:47 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-19 23:19:47 +0200
commite49c48c8650ba3aa4e6b51b91f066700936c5355 (patch)
tree9c972426903501520e6b95a14a624d3f892d2b47
parent6e7f72837df0da1db86a89af79ebae89a62234bf (diff)
[inquiries] Notes from initial access meeting added
-rw-r--r--inquiries/access-documentation.mdwn60
1 files changed, 57 insertions, 3 deletions
diff --git a/inquiries/access-documentation.mdwn b/inquiries/access-documentation.mdwn
index c388e68..0e24a6e 100644
--- a/inquiries/access-documentation.mdwn
+++ b/inquiries/access-documentation.mdwn
@@ -12,15 +12,35 @@ abstract: |
Table: Sammanträdeslogg
------------ -----------------------------------------------------
- *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
- 2019-??-?? GE, OE; Basen, Chalmers;
+ 2019-06-05 GE, OE; Basen, Chalmers; inital träff
2019-09-16 GE, OE; Chalmers bibliotek; översikt, mallar, plugin
------------ -----------------------------------------------------
+**Innehåll**
+
+[[!toc levels=3]]
+
# Behov-/problemformulering
Friposts-wiki är i behov av transparens och förbättrad navigering och arbetssätt
för medlemar och icke-medlemars möjlighet att ta in information och lägga in ny information på wikin.
+Beskrivet av revisorn:
+
+ * Protokoll ej tillgängliga i tid
+ * Försvåras av tekniken för publicering?
+ * Försvåras av granskningsprocessen?
+
+# Vision och syfte
+
+Utredarna hoppas och önskar att medlemmarna (a) ska vara intresserade,
+(b) ska ha insikt i arbetet och händelseutvecklingen i föreningen, (c)
+kunna delta och bidra, och (d) enkelt uttrycka sina åsikter. Friposts
+teknik och system för intern kommunikation och dokumentation ska
+understödja detta.
+
+Utredningen syftar till att kartlägga och brygga om det finns tekniska
+gap mellan nuvarande tillstånd befintliga och vad som beskrivs samt
+presentera förslag på åtgärder.
# Åtgärder
@@ -32,6 +52,9 @@ En serie åtgärder att utforska:
* Anpassa mallar för snuttar (inline)
* Utnyttja Pandoc Markdow till metadata (YAML)
+Genom detta kan bl.a. kalendarium och aktivitetsdagar administreras
+som en "evenemangsblogg". Fler tillämpningar följer.
+
## Tillämpningar
Förenkla följande vyer för tillägg och läsning.
@@ -45,4 +68,35 @@ Förenkla följande vyer för tillägg och läsning.
- Renovering av mötesprotokollens git-förråd och publiceringsmetod till wikin.
+ Kategorisera efter mötestyp (årsmöte / styrelsemöte) istället för år.
+ Gör om protokoll till markdown som kan kompilera till HTML och infogas i wikin.
- * Detta är sänker förhoppningsvis också kunskapskraven för att skriva protokoll.
+ * Detta är sänker förhoppningsvis också kunskapskraven för att skriva pro
+tokoll.
+
+
+## Noterade detaljer och frågor
+
+Sortera sidor enligt
+
+ * Kalendarium, möten, etc. efter datum
+ * Utredningar, efter senast uppdaterat
+
+Besluta om vi ska bakdatera t.ex. befintliga evenemang till
+ursprunglig commit.
+
+# Verktyg och åtgärdsförslag utanför utredningens omfattningen
+
+Här samlas bara idéer som dock ligger utanför utredningens omfattning:
+
+ * Implementera kompilering av wikin på varje gren
+
+ * Uppdatera instruktioner för lokal wiki
+
+ * Informaitonsstrukturen på wikins indexsida är inte optimal. Dock
+ lämnas åtgärder vidare
+
+ * WYSIWYG
+
+## Redaktörskommitté
+
+Utredningen rekommenderar inrättande av en
+redaktörskommitté. Kommittén kan t.ex. adressera indexsidan. Primär
+ska den fortsätta löpande underhåll enligt utredningens utfall.