summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2013-05-20 16:08:39 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-08-11 15:41:24 +0200
commitf37be97385844ac9ea049316c5aa2ae734ee8520 (patch)
tree76efcd56ef8a4cd5aef98bbda8c36596a0fbc52d
parent1cfb0f6de056bb9eaa8d0e7245056abf367b4326 (diff)
Add earlier event 2013 arg for Fripost
-rw-r--r--events/2013/arg-for-fripost.mdwn136
1 files changed, 136 insertions, 0 deletions
diff --git a/events/2013/arg-for-fripost.mdwn b/events/2013/arg-for-fripost.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..224590b
--- /dev/null
+++ b/events/2013/arg-for-fripost.mdwn
@@ -0,0 +1,136 @@
+---
+title: Argumentera för Fripost
+date: 20 februari 2013
+...
+
+ Tid och plats
+
+ : Onsdag 20 februari kl 18:00 på Språkbanken.
+
+ Deltagare
+
+ : Leif-Jöran, Stian, Guilhem, Anna, och Gustav
+
+Aktivitetsdagen annonserades med
+
+> Funderar du på hur du ska övertyga dina grannar att det är värt att gå med i
+> Fripost?
+>
+> År du trött på argumentet "Min integritet är inte viktig; jag har inget att
+> dölja; dessutom ger Google mig allt som jag behöver"?
+>
+> Vill du förbättra din argumentation för Friposts sak?
+>
+> […]
+>
+> Vi ska arbeta med rollspel och forumteater för att tillsammans
+> utveckla hur man kan diskutera de frågor som engagerar Friposts medlemmar.
+
+Tyvärr var det inte så många som dök upp, men vi som kom lyckades ändå skissa
+lite på förutsättningarna för argumentation för fripost.
+
+# Ämnesområden #
+
+Till att börja med identifierades ett antal ämnesområden:
+
+ * Reklam kontra komfort
+ * Moral och ersättning
+ * Livsstilsval
+ * Integritet, personlig (min) och som samhällsansvar
+ * Storlek på tillhandahållaren (Google kontra Fripost)
+ * Konsument eller Medborgare
+ * Pålitlighet
+ * Fri programvara och öppna standarder
+
+Att sortera dem är en fråga för framtida aktivitetsdagar.
+
+Det finns flera kopplingar att göra mellan ämnesområdena, och vissa
+ämnesområden kan behöva en kommentar. De två första ämnena "Reklam kontra
+komfort" och "Moral och ersättning" kontrasterar flera olika inställningar:
+
+ * De som tar del av reklamfinansierade produkterna har ett moraliskt ansvar att låta sig utsättas för reklam.
+ * De som förespråkar en reklamfri värld har ett moraliskt ansvar att med hjälp av tekniska lösningar, till exempel Adblock, filtrera bort reklamen trots att de tar del av reklamfinansierade produkter.
+
+Att inte behöva utsättas för reklam har högre komfort. Fripost kan utgöra ett
+bekvämt och moraliskt korrekt sätt att få reklamfri e-post.
+
+Kommersialistiska elektroniska kommunikationslösningar, som till exempel
+Facebook, ingår i mångas livsstilsval. Det är viktigt att inte kritisera hur
+folk väljer att leva sina liv.
+
+Distinktionen mellan konsument och medborgare har kopplingar till
+integritetsfrågan. Betrakta följande illustration:
+
+ Konsument Medborgare
+ ------------------------ -------------------------------
+ | |
+ Eget dåligt samvete Ansvar för samhället
+ | |
+ Använda Friposts lösning Gå med i föreningen
+ | |
+ Personlig integritet Minska stora aktörers påverkan
+ ------------------------ -------------------------------
+
+Denna diskussion kan uttömmas ännu mer.
+
+
+# Kategorier av personer att bemöta #
+
+Vi identifierade också flera motsatspar av personligheter
+
+ 1. Gällande elektronisk kommunikation
+ 1. Nybörjare
+ 2. Erfarna
+ 2. Gällande inställning till fria lösningar
+ 1. Vänligt inställda
+ 2. De som inte bryr sig
+ 3. Gällande om man är personligt noga
+ 1. De som bryr sig
+ 2. De som inte bryr sig
+
+Vi frågade oss vilka som är lättövertygade, gärna går med, och vilka som
+använder lösningen.
+
+Svårast att övertyga är de som inte bryr sig men är erfarna av
+kommunikationslösningar. Lättast att övertyga är de som är erfarna, bryr sig
+och är intresserade av fria lösningar. Det kan hända att nybörjare enklare
+värvas.
+
+
+# Konkurrenter #
+
+De två främsta konkurrenterna, som används i argumentationen, är Google och
+Facebook. Poängtera igen vikten av att inte anklaga personers val av
+livsstil; om Facebook utgör en viktig kommunikationskälla, så ska den
+erkännas. Facebook och Fripost kan användas parallellt.
+
+Lyft fram problematiken att tjänster upphör. Google har till exempel upphört
+med stödet för Google wave.
+
+# Argument för och emot Fripost och hur dessa bemöts #
+
+Till argumenten för Fripost räknas
+
+ * Vi ar vänliga och trevliga
+ * Ingen reklam
+
+Bland argumenten mot ser vi
+
+ * Att fri programvara saknar investerade intressen gör den oförutsägbar
+ * Gmail har bra sökningsfunktion
+ * Pålitligheten hos Fripost: "Hur länge orkar folk driva?" (ironi)
+
+Argumenten mot Fripost kan bemötas med till exempel följande. Stora aktörer
+står slätt, med avseende på historien. Microsoft har till exempel släppt
+bakåtkompatibiliteten för Worddokumentformatet två gånger. Man kan alltså inte öppna
+sina gamla filer längre. Det har aldrig hänt med Open Doument Format. Även
+om Roundcubes sökning lämnar saker att önska, så finns bra
+sökningsfunktionalitet i lokala klienter. Och slutligen, hållbarhet är ett
+kärnvärde för Fripost, och att de som arbetar i föreningen ska orka med
+arbetet är lika viktigt som föreningens demokratiska principer.
+
+Hållbarhetsvärdet är också viktigt i argumentationen. Det är ingen idé att
+slösa energi på att övertyga sarkastiska
+personer. När man stöter på Googlesökfunktionsargumentet rör det sig
+förmodligen om en sådan person. Med såddana gör det större nytta att
+diskutera vädret (inte klimatet då, för de är säkert klimetskeptiker också).