summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-10-23 18:00:09 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-10-23 18:00:09 +0200
commitbba70d9df06854539f7fb2e61f5ca000331fd7f6 (patch)
treeecb05a07a7b3f8cb6aca9525d6a2a4e54a684b00
parent9e427f42d96564596b3ddad234639ffa40d6d241 (diff)
parent61917d3b3aa363befea8b525248502f82e9a1420 (diff)
Merge branch 'master' into aktiv-test
Conflicts: .ikiwiki/IkiWiki/Plugin/pandoc.pm
-rwxr-xr-x.ikiwiki/IkiWiki/Plugin/pandoc.pm19
-rw-r--r--faq.mdwn7
-rw-r--r--index.mdwn2
-rw-r--r--inloggning-och-losenord.mdwn9
-rw-r--r--inquiries/access-documentation.mdwn103
-rw-r--r--templates/page.tmpl14
-rw-r--r--tracker/Two-Factor_Authentication.mdwn8
7 files changed, 141 insertions, 21 deletions
diff --git a/.ikiwiki/IkiWiki/Plugin/pandoc.pm b/.ikiwiki/IkiWiki/Plugin/pandoc.pm
index 249e9d0..9f3e0c2 100755
--- a/.ikiwiki/IkiWiki/Plugin/pandoc.pm
+++ b/.ikiwiki/IkiWiki/Plugin/pandoc.pm
@@ -64,6 +64,17 @@ close $fh;
# END
+# activate with 'generate_$format' in meta; turn on all with 'generate_all_formats'.
+my %extra_formats = (
+ pdf => { ext=>'pdf', label=>'PDF', format=>'latex', extra=>[], order=>1 },
+ docx => { ext=>'docx', label=>'DOCX', format=>'docx', extra=>[], order=>2 },
+ odt => { ext=>'odt', label=>'ODT', format=>'odt', extra=>[], order=>3 },
+ beamer => { ext=>'beamer.pdf', label=>'Beamer', format=>'beamer', extra=>[], order=>4 },
+ revealjs => { ext=>'revealjs.html', label=>'RevealJS', format=>'revealjs', extra=>['--self-contained'], order=>5 },
+ epub => { ext=>'epub', label=>'EPUB', format=>'epub3', extra=>[], order=>6 },
+ latex => { ext=>'tex', label=>'LaTeX', format=>'latex', extra=>['--standalone'], order=>7 },
+);
+
sub import {
# DEBUG Print
@@ -733,7 +744,6 @@ sub htmlize ($@) {
sub pagetemplate (@) {
-
my %params = @_;
my $page = $params{page};
@@ -761,7 +771,6 @@ sub pagetemplate (@) {
}
sub pageactions {
-
my %args = @_;
my $page = $args{page};
@@ -787,7 +796,6 @@ sub pageactions {
}
sub export_file {
-
my ($page, $ext, $json_content, $command, @args) = @_;
# DEBUG
@@ -882,7 +890,6 @@ sub export_file {
}
sub remove_exported_file {
-
my ($page, $ext) = @_;
my ($export_path, $export_url) = _export_file_path_and_url($page, $ext);
if (-f $export_path) {
@@ -900,7 +907,6 @@ sub remove_exported_file {
}
sub _export_file_path_and_url {
-
my ($page, $ext) = @_;
# the html file will end up in "$destdir/$page/index.html",
# while e.g. a pdf will be in "$destdir/$page/$page_minus_dirs.pdf".
@@ -915,12 +921,10 @@ sub _export_file_path_and_url {
return ($export_path, $export_url);
}
-
## compile_string and unwrap_c are used to make the meta data structures
## easier to work with for perl.
sub compile_string {
-
# Partially represents an item from the data structure in meta as a string.
my @uncompiled = @_;
return $uncompiled[0] if @uncompiled==1 && !ref($uncompiled[0]);
@@ -936,7 +940,6 @@ sub compile_string {
return $compiled_string;
}
sub unwrap_c {
-
# Unwrap pandoc's MetaLists, MetaInlines, etc.
# Finds the deepest-level scalar value for 'c' in the data structure.
# Lists with one element are replaced with the scalar, lists with more
diff --git a/faq.mdwn b/faq.mdwn
index 53ce1e6..3a4e66a 100644
--- a/faq.mdwn
+++ b/faq.mdwn
@@ -330,6 +330,13 @@ Directory Access Protocol) ännu, men det ingår i planen för framtiden. Fram t
Det är lätt att tycka att Fripost uppmuntrar till användning av ofria system som Googles och Yahoos i onödan. Dock ser föreningen det som att den sänker tröskeln för alla att bidra med information. Man skulle också kunna tycka att när inloggning till wikin med LDAP-uppgifterna väl fungerar så vore det lämpligt att ta bort de ofria inloggningsalternativen. Dock kan Friposts inloggningssystem aldrig bli en fullständig ersättare, eftersom wikin också vänder sig till ickemedlemmar. För den som inte vill använda ovan nämnda inloggningsmetoder går det utmärkt att välja "other" och registrera ett konto direkt på wikin.
+### Hur byter eller återställer jag mitt lösenord? ###
+
+Byt lösenord i [webbmailgränssnittet](https://mail.fripost.org). För
+att återställa lösenordet, skriv till <admin@fripost.org>, ring, eller
+kontakta dem på annat sätt. Läs mer på sidan [[Inloggning och
+lösenord|inloggning-och-losenord#reset]]
+
### Hur ändrar man avsändare i webbmejlen? ###
Det går att skapa och använda alternativa identiteter i Roundcube (Friposts webbmejl). Gör följande i
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index c8b4e41..d86ceb8 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -60,7 +60,7 @@ aktivitetsdagar:
e-post, kontakter, etc. från t.ex. Google till Fripost.
* [[Exodus]] -- Flerstegsprogram för att gå ur Facebook
-Utredningear
+Utredningar
------------
Med jämna mellanrum ges utredningsuppdrag från styrelsen till
diff --git a/inloggning-och-losenord.mdwn b/inloggning-och-losenord.mdwn
index d3069bb..0d1b166 100644
--- a/inloggning-och-losenord.mdwn
+++ b/inloggning-och-losenord.mdwn
@@ -22,8 +22,11 @@ Vad bör man tänka på när det gäller val av lösenord?
- Släng gärna in en siffra här, ett specialtecken där och blanda versaler och gemener, men desto viktigare är att få till en bra längd på lösenordet. Se [den här seriestrippen](https://xkcd.com/936/) för att få en uppfattning om varför.
- Använd en fri lösenordshanterare, t.ex. GNOME Seahorse, som på ett smidigt sätt matar in krångliga lösenord åt dig. Du behöver då bara memorera ett krångligt lösenord – det som löser upp nyckelringen. Men akta dig för [trojanska hästar](https://sv.wikipedia.org/wiki/Trojansk_h%C3%A4st) och klåfingriga gästanvändare.
-Att återställa ett förlorat lösenord
+Att återställa ett förlorat lösenord {#reset}
------------------------------------
-Det är okänt för upphovspersonen till denna text hur man ska gå till väga. Skicka ett e-brev till någon av e-postlistorna och fråga om hjälp.
-
+Friposts administratörer återställer lösenord. Skriv till
+<admin@fripost.org>, ring, eller kontakta dem på annat sätt. För de
+som angav en alternativ adress när de blev medlemmar, så skickas ett
+lösenord dit. Vissa angav telefonnummer och då kan administratörerna
+skicka ett SMS-meddelande.
diff --git a/inquiries/access-documentation.mdwn b/inquiries/access-documentation.mdwn
index ef5ac1a..3ee6bff 100644
--- a/inquiries/access-documentation.mdwn
+++ b/inquiries/access-documentation.mdwn
@@ -11,8 +11,105 @@ abstract: |
Table: Sammanträdeslogg
- ------------ -----------------------------------------------------
- *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
- ------------ -----------------------------------------------------
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ 2019-06-05 GE, OV; Basen, Chalmers; inital träff
+ 2019-09-16 GE, OV; Chalmers bibliotek; översikt, mallar, plugin
+ ------------ -----------------------------------------------------
+**Innehåll**
+[[!toc levels=3]]
+
+# Behov-/problemformulering
+Friposts-wiki är i behov av transparens och förbättrad navigering och arbetssätt
+för medlemar och icke-medlemars möjlighet att ta in information och lägga in ny information på wikin.
+
+Beskrivet av revisorn:
+
+ * Protokoll ej tillgängliga i tid
+ * Försvåras av tekniken för publicering?
+ * Försvåras av granskningsprocessen?
+
+# Vision och syfte
+
+Utredarna hoppas och önskar att medlemmarna (a) ska vara intresserade,
+(b) ska ha insikt i arbetet och händelseutvecklingen i föreningen, (c)
+kunna delta och bidra, och (d) enkelt uttrycka sina åsikter. Friposts
+teknik och system för intern kommunikation och dokumentation ska
+understödja detta.
+
+Utredningen syftar till att kartlägga och brygga om det finns tekniska
+gap mellan nuvarande tillstånd befintliga och vad som beskrivs samt
+presentera förslag på åtgärder.
+
+# Åtgärder
+
+En serie åtgärder att utforska:
+
+ * Studera processer för automatisk uppbyggnad (inline) av sidor i
+ Ikiwiki
+ * Anpassa mallar för fullständiga wikisidor
+ * Anpassa mallar för snuttar (inline)
+ * Utnyttja Pandoc Markdow till metadata (YAML)
+
+Genom detta kan bl.a. kalendarium och aktivitetsdagar administreras
+som en "evenemangsblogg". Fler tillämpningar följer.
+
+## Tillämpningar
+Förenkla följande vyer för tillägg och läsning.
+
+- Styrelsemötesprotokoll
+- Andra mötesprotokoll
+- Evenemang
+- Utredningar
+- FAQ
+
+## Outvärderade idéer
+- Renovering av mötesprotokollens git-förråd och publiceringsmetod till wikin.
+ + Kategorisera efter mötestyp (årsmöte / styrelsemöte) istället för år.
+ + Gör om protokoll till markdown som kan kompilera till HTML och infogas i wikin.
+ * Detta är sänker förhoppningsvis också kunskapskraven för att skriva pro
+tokoll.
+
+
+## Noterade detaljer och frågor
+
+Sortera sidor enligt
+
+ * Kalendarium, möten, etc. efter datum
+ * Utredningar, efter senast uppdaterat
+
+Besluta om vi ska bakdatera t.ex. befintliga evenemang till
+ursprunglig commit.
+
+# Pågående arbete
+
+Arbetet med att utforska och implementera automatisk sidgenerering
+(med Ikiwikis *inline*-direktiv och mallar) är i full gång:
+
+ * Det sker på grenar t.ex. [*ge/aktiv-test_newer*][branch] (inte
+ perfekt namn)
+
+ * Portalsidan är [*someevent.mdwn*][portal]
+
+[branch]: https://git.fripost.org/fripost-wiki/log/?h=ge/aktiv-test_newer
+[portal]: https://git.fripost.org/fripost-wiki/tree/someevent.mdwn?h=ge/aktiv-test_newer
+
+# Verktyg och åtgärdsförslag utanför utredningens omfattningen
+
+Här samlas bara idéer som dock ligger utanför utredningens omfattning:
+
+ * Implementera kompilering av wikin på varje gren
+
+ * Uppdatera instruktioner för lokal wiki
+
+ * Informaitonsstrukturen på wikins indexsida är inte optimal. Dock
+ lämnas åtgärder vidare
+
+ * WYSIWYG
+
+## Redaktörskommitté
+
+Utredningen rekommenderar inrättande av en
+redaktörskommitté. Kommittén kan t.ex. adressera indexsidan. Primär
+ska den fortsätta löpande underhåll enligt utredningens utfall.
diff --git a/templates/page.tmpl b/templates/page.tmpl
index e8fb12b..0f2f705 100644
--- a/templates/page.tmpl
+++ b/templates/page.tmpl
@@ -17,7 +17,7 @@
<link rel="icon" href="<TMPL_VAR BASEURL><TMPL_VAR FAVICON>" type="image/x-icon" />
</TMPL_IF>
<TMPL_UNLESS ISWEBSITE><TMPL_IF EDITURL>
- <link rel="alternate" type="application/x-wiki" title="Edit this page" href="<TMPL_VAR EDITURL>" />
+ <link rel="alternate" type="application/x-wiki" title="Redigera sidan" href="<TMPL_VAR EDITURL>" />
</TMPL_IF></TMPL_UNLESS>
<TMPL_IF FEEDLINKS><TMPL_VAR FEEDLINKS></TMPL_IF>
<TMPL_IF RELVCS><TMPL_VAR RELVCS></TMPL_IF>
@@ -53,16 +53,18 @@
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li>
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
- <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Members <b class="caret"></b></a>
+ <span class="glyphicon glyphicon-user"></span> Medlemmar <b class="caret"></b></a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="https://mail.fripost.org/">
- <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span> Webmail</a></li>
+ <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span> Webbmail</a></li>
+ <li><a href="https://cloud.fripost.org/">
+ <span class="glyphicon glyphicon-cloud"></span> Lagring för delning</a></li>
<li><a href="https://lists.fripost.org/sympa/lists">
- <span class="glyphicon glyphicon-list"></span> Mailing lists</a></li>
+ <span class="glyphicon glyphicon-list"></span> E-postlistor</a></li>
<!-- later...
<li class="divider"></li>
- <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-wrench"></span> Admin panel</a></li>
+ <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-wrench"></span> Administrationspanel</a></li>
-->
<li>
@@ -94,7 +96,7 @@
<TMPL_IF EDITURL>
<div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-6 text-right">
<a href="<TMPL_VAR EDITURL>" rel="nofollow">
- <span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span> Edit this page
+ <span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span> Redigera sidan
</a>
</div>
</TMPL_IF>
diff --git a/tracker/Two-Factor_Authentication.mdwn b/tracker/Two-Factor_Authentication.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..dc5cdc7
--- /dev/null
+++ b/tracker/Two-Factor_Authentication.mdwn
@@ -0,0 +1,8 @@
+Is it possible two use some kind of Two-factor authentication?
+
+Such as TOTP?
+https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_One-time_Password_algorithm
+To use from Keepassxc, Andotp, Freeotp or similar.
+
+At least in Nextcloud it should be simple to set up but I would prefer to use it on both e-mail and Nextcloud. Especially on mail because it will be used as mean to reset passwords to some services.
+