summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-16 18:07:45 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-16 18:07:45 +0200
commit8cdd7339fa722b67e9a77adb2cee12a7ba8111de (patch)
tree11a83f5fe7d55c5bac630096205bfe0472e7d631
parent2dafb9aef6ab746c8f1897b6de1be22f618ad517 (diff)
parent5b7171a0a608e27f42c4a791c59127d614d1d331 (diff)
Merge branch 'master' into aktiv-test
-rw-r--r--.gitignore2
-rw-r--r--Makefile29
-rw-r--r--aktivitetsdagar.mdwn32
-rw-r--r--index.mdwn6
-rw-r--r--inquiries.mdwn146
-rw-r--r--inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn22
-rw-r--r--inquiries/access-documentation.mdwn18
-rw-r--r--inquiries/chat.mdwn15
-rw-r--r--inquiries/cost-operation.mdwn15
-rw-r--r--inquiries/distributed-storage.mdwn10
-rw-r--r--inquiries/membership.mdwn39
-rw-r--r--inquiries/relations-autonomy.mdwn17
-rw-r--r--inquiries/roles-committees.mdwn18
-rw-r--r--inquiries/transparency.mdwn21
-rw-r--r--inquiries/volontary-hours.mdwn18
-rw-r--r--kalendarium.mdwn59
-rw-r--r--moten.mdwn36
17 files changed, 469 insertions, 34 deletions
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index a436d86..546e48f 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -4,3 +4,5 @@
*~
/_build/
/dist/
+/pdf/
+/odt/ \ No newline at end of file
diff --git a/Makefile b/Makefile
index 794a87c..282f4b7 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -1,7 +1,16 @@
+
+MDWN = \
+ inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn \
+ inquiries/cost-operation.mdwn \
+
+TMP = tmp
+
ALL = \
-pdf/2019-03-28-flfd.pdf
+ pdf/2019-03-28-flfd.pdf \
+ odt/cost-operation.odt \
+ odt/cost-operation.pdf \
-all: pdf $(ALL)
+all: pdf odt $(ALL)
OPT_PANDOC = \
-f markdown \
@@ -12,8 +21,20 @@ OPT_PANDOC = \
pdf/2019-03-28-flfd.pdf: inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
cat $< | sed -f sed/latex.sed | pandoc $(OPT_PANDOC) -o $@
-pdf:
+odt/cost-operation.odt: inquiries/cost-operation.mdwn
+ cat $< | pandoc -s -f markdown -t odt -o $@
+
+PAR_CONV = \
+ --headless "-env:UserInstallation=file:///tmp/lo-$$$$" \
+ --convert-to pdf \
+ --outdir "$(abspath $(dir $@))" \
+
+%.pdf: %.odt
+ libreoffice $(PAR_CONV) "$<"
+
+
+pdf odt:
mkdir -p $@
clean:
- rm -fr pdf
+ rm -fr pdf odt
diff --git a/aktivitetsdagar.mdwn b/aktivitetsdagar.mdwn
index 590edb9..0feb53a 100644
--- a/aktivitetsdagar.mdwn
+++ b/aktivitetsdagar.mdwn
@@ -12,6 +12,38 @@ Friposts arbetsdagar är det primära sättet som Friposts medlemmar involveras
2019
----
+### Lördag 31 aug, kl 13 -- Sensommarfest ###
+
+Fripost bjöd in till sensommarfest!
+
+ Tid
+ : Lördag 31 aug, kl 13--21
+
+ Plats
+ : Keillers park, Rambergsvägen, Hisingen, Göteborg
+
+Vi träffades i [Keillers park][1], väsentligen Ramberget, i den öppna
+parken med damm på Rambersgvägen för att fira sommaren och för att se
+fram emot september och hösten. Vädret var fördelaktigt för parkhäng,
+strålande solsken och varmt tills sent på kvällen när myggorna jagade
+in oss. Fripost bjöd på grillat: vegetarisk korv, falafel och
+grönsaker med egenbakat korvbröd. Ytterligare förfriskningar fanns mot
+ersättning.
+
+Det blev klurig tävlan i form av tipspromenad och lek och spel genom
+hästskokastning och bumerang. Pris delades ut till vinnare.
+
+Vid mörkrets inbrott följde de flesta med hem till en Fripostmedlem i
+närheten och fortsatte samtal, brädspel, och ytterligare
+tipspromenadrundor där. Festen pågick till sent på natten.
+
+Totalt deltog 24 personer under någon del av dagen. Det är glädjande
+eftersom 10 hade anmält intresse. Flera som kom var inte
+Fripostmedlemmar. Evenemanget var uppskattat och beskrevs som
+välorganiserat.
+
+[1]: https://www.openstreetmap.org/relation/7518805
+
### Söndag 5 maj, kl 13 -- Årsmote ###
Fripost bjöd in till årsmöte
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index 86e0a60..c8b4e41 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -64,11 +64,7 @@ Utredningear
------------
Med jämna mellanrum ges utredningsuppdrag från styrelsen till
-grupperingar i föreningen:
-
- * [Utredning om utökad lagring i Lagring för delning](inquiries/2019-03-28-flfd),
- Gustav Eek och Stian Rødven Eide, mars--april 2019
-
+grupperingar i föreningen. Se [Utredningar för Fripost](inquiries).
Tekniskt
--------
diff --git a/inquiries.mdwn b/inquiries.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..dd1c8af
--- /dev/null
+++ b/inquiries.mdwn
@@ -0,0 +1,146 @@
+---
+title: Utredningar för Fripost
+...
+
+En av Friposts arbetsformer är genom utredningar. Bl. a. är det de som
+legat till grund för investeringarna i Fripost lagring för delning och
+för beslut i chattfrågan.
+
+[[!toc levels=3]]
+
+# Pågende aktuella utredningar
+
+Detta är en samlingssida för pågående och avslutade
+utredningar. Bl.a. beslutade styrelsemötet 27 maj 2019 fortsätta en
+uppsjö utredningar mot bakgrund i 2019 års årsmöte. Sidan är dock inte
+säkert heltäckande.
+
+## [Transparens & ickemonetära bidrag](transparency)
+
+ Deltagare
+ : AS, GE, LJO, OV
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och processer
+och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen är en
+paraplyutredning och separeras i fölajde delar:
+
+ 1. Volontära timmar
+ 2. Kostnader för driften
+ 3. Ekonomiska relationer & autonomi
+ 4. Tillgänglighet till dokumentation och information
+
+### [Volontära timmar](volontary-hours)
+
+ Deltagare
+ : AS, GE
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Det är en hållbarhetsfråga att synliggöra medlemmarnas insatser genom
+deltagande i föreningens aktivitetter.
+
+Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+
+### [Kostnader för driften](cost-operation)
+
+ Deltagare
+ : GE, LJO
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Adressera "Få vad man betalar för".
+
+Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+
+### [Ekonomiska relationer & autonomi](relations-autonomy)
+
+ Deltagare
+ : GE, LJO
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Hur tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
+ekonomiskt.
+
+Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+
+### [Tillgänglighet till dokumentation och information](access-documentation)
+
+ Deltagare
+ : GE, OV
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Utåtriktade texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
+aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
+
+Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+
+## [Medlemskap](membership)
+
+ Deltagare
+ : OV, SRE
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Utgå från resonemanget i § 6 i styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också
+föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.
+
+## [Utökad Fripost Lagring för delning](2019-03-28-flfd)
+
+ Deltagare
+ : SRE, GE, LJO, GM
+
+ Initierad
+ : Mars 2019
+
+Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om
+utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet
+så som
+presenterad: <https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd>
+
+## [Chatt](chat)
+
+ Deltagare
+ : ER, GM
+
+ Initierad
+ : okt 2017
+
+## [Roller och kommittéer i Fripost](roles-committees)
+
+ Deltagare
+ : GE, AS, OV
+
+ Initierad
+ : 27 maj 2019
+
+Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas i
+transparensutredningen (OV). Ta med utgångspunten kring ickemonetära
+bidrag som från t.ex. 2016 som GE och LJO inledde (LJO). Notera också
+att revisorn föreslog att sätta upp delmål, framförallt gällande
+transparensutredningsarbetet.
+
+# Avslutade utredningar
+
+Här följer en sammanfattning av utredningar som inte längre är igång
+eller aktuella.
+
+## [Distribuerad lagring](distributed-storage) (2015--2018)
+
+ Deltagare
+ : Olof Gross, Gustav Eek
+
+ Initierad
+ : 2015
+
+ Avslutad
+ : 2018
diff --git a/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn b/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
index e837d16..07308c8 100644
--- a/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
+++ b/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
@@ -1,8 +1,13 @@
-[[!meta
- title="Utredning om utökad lagring i Lagring för delning"
- author="Gustav Eek och Stian Rødven Eide"
- date="mars--april 2019"
-]]
+---
+title: Utökad Fripost Lagring för delning
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: SRE, GE, LJO
+date: mars--april 2019
+abstract: |
+ Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om
+ utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet
+ så som presenterad.
+...
[[!tag utredning]]
[[!tag inquiry]]
@@ -13,6 +18,13 @@ på
[Fripost Lagring för delning](../../nextcloud-and-lool). Styrelseledamöterna Gustav och Stian
tog sig an att utreda frågan och presentera en motion till föreningens årsmöte. Detta dokument utgör anteckningarna från sammaträden mellan Gustav och Stian 28 mars och 3 april 2019.
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+
**Innehåll**
[[!toc]]
diff --git a/inquiries/access-documentation.mdwn b/inquiries/access-documentation.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..ef5ac1a
--- /dev/null
+++ b/inquiries/access-documentation.mdwn
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+title: Tillgänglighet till dokumentation och information
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Gustav Eek och Oskar Vigren
+date: Maj--September 2019
+abstract: |
+ Utåtriktade texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
+ aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
+ Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+
diff --git a/inquiries/chat.mdwn b/inquiries/chat.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..fcaf559
--- /dev/null
+++ b/inquiries/chat.mdwn
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+title: Chatt
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: ER, GM
+date: Oct 2017--May 2019
+abstract: |
+  
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
diff --git a/inquiries/cost-operation.mdwn b/inquiries/cost-operation.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..67cee5d
--- /dev/null
+++ b/inquiries/cost-operation.mdwn
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+title: Kostnader för systemets drift
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Fripost genom Gustav Eek och Leif-Jöran Olsson
+date: Maj--Jun 2019
+abstract: |
+ Adressera "Få vad man betalar för". Delutredning av *Transparens
+ & ickemonetära bidrag*.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
diff --git a/inquiries/distributed-storage.mdwn b/inquiries/distributed-storage.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..f51cc0b
--- /dev/null
+++ b/inquiries/distributed-storage.mdwn
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+title: Distribuerad lagring
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Olof Gross, Gustav Eek
+date: 2015--2018
+abstract: |
+  
+tags:
+ - done
+...
diff --git a/inquiries/membership.mdwn b/inquiries/membership.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..f6e0e05
--- /dev/null
+++ b/inquiries/membership.mdwn
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+title: Medlemskap
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: OV, SRE
+date: Maj 2019
+abstract: |
+ Utgå från resonemanget i § 6 i styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också
+ föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+Utredningens uppdrag är att utgå från resonemanget i § 6 i
+styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också
+föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.
+
+I styrelseprotokollet står att läsa:
+
+> Det är bättre om medlemskap bara kan tecknas i egen person, dvs. att
+> man inte kan tec0kna medlemskap för andra (GE, SRE). (a) För Fripost
+> är demokrati och folkbildning centralt. Vi riskerar missa en viktig
+> folkbildande möjlighet om inte medlemskapet är
+> medvetet. Bl.a. förväntas varje medlem tillgodogöra sig stadgar och
+> principförklaring. (b) Vidare är det ibland besvärligt för
+> administratörer att jaga nya medlemmar som gått med genom andra. (c)
+> Det är demokratiskt riskabelt om enskilda personer eller företag kan
+> teckna medlemskap för många andra.
+>
+> Föreslår en policy enligt ovan (GE, SRE).
+>
+> Utredning finns sedan tidigare angå4ende att medlemskap inte kan
+> tecknas via proxy (LJO). Detta bör kollas upp.
+>
+> Skriftlig formulering innan beslut (LJO). GE och SRE ska återkomma
+> med en sådan.
diff --git a/inquiries/relations-autonomy.mdwn b/inquiries/relations-autonomy.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..2291759
--- /dev/null
+++ b/inquiries/relations-autonomy.mdwn
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+title: Ekonomiska relationer & autonomi
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Fripost genom Gustav Eek och Leif-Jöran Olsson
+date: Maj 2019
+abstract: |
+ Hur tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
+ ekonomiskt. Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+
diff --git a/inquiries/roles-committees.mdwn b/inquiries/roles-committees.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..99c2026
--- /dev/null
+++ b/inquiries/roles-committees.mdwn
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+title: Roller och kommittéer i Fripost
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: GE, AS, OV
+date: May 2019
+abstract: |
+ Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas i
+ transparensutredningen (OV). Ta med utgångspunten kring ickemonetära
+ bidrag som från t.ex. 2016 som GE och LJO inledde (LJO). Notera också
+ att revisorn föreslog att sätta upp delmål, framförallt gällande
+ transparensutredningsarbetet.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
diff --git a/inquiries/transparency.mdwn b/inquiries/transparency.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..a09fc9d
--- /dev/null
+++ b/inquiries/transparency.mdwn
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+title: Transparens & ickemonetära bidrag
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: AS, GE, LJO, OV
+date: Maj 2019
+abstract: |
+ Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och processer
+ och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen är en
+ paraplyutredning och separeras i fölajde delar:
+ 1. Volontära timmar
+ 2. Kostnader för driften
+ 3. Ekonomiska relationer & autonomi
+ 4. Tillgänglighet till dokumentation och information
+...
+
+Detta är en paraplyutredning med följande delar:
+
+ 1. Volontära timmar
+ 2. Kostnader för driften
+ 3. Ekonomiska relationer & autonomi
+ 4. Tillgänglighet till dokumentation och information
diff --git a/inquiries/volontary-hours.mdwn b/inquiries/volontary-hours.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..1f78166
--- /dev/null
+++ b/inquiries/volontary-hours.mdwn
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+title: Volontära timmar
+subtitle: Utredning för Fripost
+author: Albin Söderqvist och Gustav Eek
+date: Maj 2019
+abstract: |
+ Det är en hållbarhetsfråga att synliggöra medlemmarnas insatser genom
+ deltagande i föreningens aktivitetter. Delutredning av *Transparens &
+ ickemonetära bidrag*.
+...
+
+ Table: Sammanträdeslogg
+
+ ------------ -----------------------------------------------------
+ *datum* *Deltagare*, *Plats*. *Ämne*
+ ------------ -----------------------------------------------------
+
+
diff --git a/kalendarium.mdwn b/kalendarium.mdwn
index a778994..e22f713 100644
--- a/kalendarium.mdwn
+++ b/kalendarium.mdwn
@@ -10,33 +10,48 @@ Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Of
Förestående möten och aktiviteter
========================================================
-### Lördag 31 aug, kl 13 -- Sensommarfest ###
+## Lör 21 sep, kl 13 -- Fri programvarudagen ##
-Välkomna äntligen till Friposts sensommarfest!
+Fripost deltar givetvis i firandet av Fri programvarudagen. Detaljerna
+i firandet planeras på nästkommande arbetsträff 9 sep (se nedan). Kom
+gärna och delta i planeringen.
Tid
- : Lördag 31 aug, kl 13--21
+ : Lör 21 sep, *kl meddelas senare*
Plats
- : Keillers park, Rambergsvägen, Hisingen, Göteborg (om vädret
- tillåter)
+ : *meddelas senare*
- Anmäl intresse
- : Fripost info <info@fripost.org>
+Fri programvaudagen, (SFD, *Software Freedom Day*) är en
+världsomspännande dag för främjandet av friprogramvara. Dagen
+instiftandes 2004 och infaller tredje lördagen i september. Läs mer på
+den internationella webbplatsen, [Software Freedom Day][sfd] och
+Svenska Wikipedia, [Software_Freedom_Day][wi:sfd].
-Vi träffas i Keillers park för att fira sommaren och för att se fram
-emot september och hösten. Det blir lek och spel och klurig
-tävlan. Några vill säkert också beundra Ättestupan eller annan utsikt.
+Tidigare år har Fripost annordnat verkstäder, o.dy.
-Alla är välkomna, medlem eller inte. Anmäl dock gärna intresse så att
-vi som arrangerar vet hur många som kan väntas.
+Skriv till Fripost info <info@fripost.org> om du vill vara med i
+planeringen.
-[Keillers park][1] är väsentligen Ramberget, vi träffas vid den öppna
-parken med dam på Rambersgvägen, hållplats Vågmästareplatsen eller
-Wiselgrensplatsen. Vid dåligt väder flyr vi in till en Fripost medlem
-i närheten.
+[sfd]: https://softwarefreedomday.org/
+[wi:sfd]: https://sv.wikipedia.org/wiki/Software_Freedom_Day
-[1]: https://www.openstreetmap.org/relation/7518805
+## 30 okt--10 nov -- Framtidsveckan ##
+
+Fripost ska delta på [Framtidsveckan][frmtdsv] med flera
+programpunkter:
+
+ * Exodus – Gå ur Facebook med Fripost!
+ * Migrera från Google
+
+Varken Facebook eller Google är förenliga med värderade begrepp som
+hållbarhet och störningsmotstånd (*resiliens*). Därför passar det att
+delta i hållbarhetsveckan med Friposts efterfrågade
+verkstad, [[Migrera från Google|e-post/migrate-google]], där vi hjälps
+åt att tillsammans flytta från Google eller Hotmail. Det är också dags
+för en upprepning av [[Exodus|exodus]].
+
+[frmtdsv]: http://goteborg.framtidsveckan.net/
Generellt om Friposts möten
@@ -46,7 +61,7 @@ Mötesrutiner för styrelsen
--------------------------
* **Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen.** Plats: Språkbanken.
- * **Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten.** Plats: Språkbanken.
+ * **Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten.** Plats: Språkbanken.
Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta, både på arbetsträff och styrelsemöten.
@@ -66,7 +81,13 @@ Möteslokaler
Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.
- * *Språkbanken*, som ligger på Lennart Torstenssonsgatan 8 i närheten av Göteborgs Universitets Humanisten, har Fripost förmånligt fått använda. Lokalen passar utmärkt för aktivitetsdagar och möten.
+ * *Språkbanken*, som ligger på Humanisten (Göteborgs universitet) vid
+ Näckrosdammen, har Fripost förmånligt fått använda. Vanligen sker
+ möten i *rum F314 i Humanistens huvudbyggnad*. Mötesrummet nås
+ enklast via sekundärentrén mot Carlandersplatsen. Det är entrén
+ under tunneln längst in mot nybyggnationen. Hiss nås enklast finns
+ i Språkskrapan. Den tillfälliga huvudentrén ligger på adressen
+ Lundgrensgatan.
* *Slottsskogen* passar bra för picknick, utefester och friare samtal.
* Syndikalisternas lokal i *Folkets hus*, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.
* Vi har också haft planeringsmöten på *Moon Thai* på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.
diff --git a/moten.mdwn b/moten.mdwn
index 3fd0afd..d5a5d1b 100644
--- a/moten.mdwn
+++ b/moten.mdwn
@@ -64,10 +64,44 @@ Nedan följer en lista över alla styrelse- och medlemsmöten med länkar
till protokoll och i vissa fall dagordningar. Många styrelsemöten följer
ett [stående förslag till dagordning](https://fripost.org/minutes/board-meeting-agenda.pdf).
+### Möten 2019 ###
+
+ * **mån 24 jun, Styrelsemöte**. Språkbanken (ny lokal). *Protokoll
+ kommer*
+ Regler för teckna medlemskap för andra diskuterades
+ ytterligare. Också formen för styrelsens arbetsträffar behandlades
+ (finns avsättning för att träffas oftare?). Sensommarfesten
+ planerades.
+
+ * **mån 27 maj, Styrelsemöte**. Språkbanken.
+ [Se mötesprotokol](https://fripost.org/minutes/2019-05-27-board.pdf) (pdf)
+ Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många
+ extraordinära aspekter. Årsmötesprotokollet gicks igenom. Nya
+ formulerade roller och kommittéer som utvecklare och redaktörer
+ diskuterade. Frågan om policy mot tredjepartstecknande medlemskap
+ diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar som
+ resultat av årsmötet.
+
+ * **mån 25 mars,
+ Styrelsemöte**. Språkbanken. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2019-03-25-board.pdf) (pdf).
+ Förfrågan om organisationsmedlemsap och FLFD diskuterats i
+ detalj. Aktivitetsdagen om sociala teknologier utvärderades,
+ besöket Schillerska, I Love Libre, och Cybiosis (Nordiskt
+ sommaruniversitet).
+
+ * **mån 25 feb, Styrelsemöte**. Språkbanken. *Protokoll kommer*.
+ Bl.a. aktivitetsdagar utvärderades och planerades. Mötessekreterare
+ Albin.
+
+ * **mån 28 jan,
+ Styrelsemöte**. Språkbanen. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2019-01-28-board.pdf) (pdf).
+ Bl. a. Datum för årsmötet fastställdes. Frågan om extralagring på
+ FLDL togs upp. Aktvitetsdagar utvärderades.
### Möten 2018 ###
- * **mån 26 nov, Styrelsemöte**. Språkbanken. *Protokoll kommer*.
+ * **mån 26 nov, Styrelsemöte**. Språkbanken.
+ [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2018-11-26-board.pdf) (pdf).
Utvärdering och planering av aktiviteter.
* **mån 22 okt, Styrelsemöte**. Språkbanken.