summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-01 13:10:26 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-09-01 13:10:26 +0200
commit5e0cc1e9d0869a02ef0e6cbd6dc6f1fb8daaa8ee (patch)
treea50e26ed4a19d9e0c66251c81a2432cd372618dc
parent893634662574567f867559ffe05aa827dee17dd9 (diff)
[trivia] Sensommarfest Inital full quiz added
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/.gitignore3
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/Makefile30
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/sed/answers.sed3
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/sed/latex.sed14
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/sed/questions.sed9
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/tex/answers.tex7
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/tex/form.tex52
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/tex/header.tex15
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/tex/questions.tex7
-rw-r--r--trivia/sensommarfest/trivia.mdwn224
10 files changed, 364 insertions, 0 deletions
diff --git a/trivia/sensommarfest/.gitignore b/trivia/sensommarfest/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..1e8d014
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/.gitignore
@@ -0,0 +1,3 @@
+*~
+tmp
+*.pdf \ No newline at end of file
diff --git a/trivia/sensommarfest/Makefile b/trivia/sensommarfest/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..5816045
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/Makefile
@@ -0,0 +1,30 @@
+
+ALL = \
+ questions.pdf \
+ answers.pdf \
+ form.pdf
+
+TMP = tmp
+
+all: $(ALL)
+
+answers.pdf questions.pdf: trivia.mdwn
+ mkdir -p $(TMP)
+ cat $< | sed -f sed/$(basename $@).sed > $(TMP)/$(basename $@).mdwn
+ cat $(TMP)/$(basename $@).mdwn | pandoc -s -f markdown -t latex \
+ -N -H tex/header.tex -V classoption=a6paper,11pt -V pagestyle=empty \
+ | sed -f sed/latex.sed -f sed/$(basename $@).sed > $(TMP)/$(basename $@)-small.tex
+ pdflatex -output-directory $(TMP) -jobname $(basename $@)-small < $(TMP)/$(basename $@)-small.tex
+ cat tex/$(basename $@).tex \
+ | pdflatex -output-directory $(TMP) -jobname $(basename $@)
+ mv $(TMP)/$@ $@
+
+form.pdf: tex/form.tex
+ mkdir -p $(TMP)
+ pdflatex -output-directory $(TMP) -jobname $(basename $@) < $<
+ mv $(TMP)/$@ $@
+
+
+clean:
+ rm -f $(ALL)
+ rm -fr $(TMP)
diff --git a/trivia/sensommarfest/sed/answers.sed b/trivia/sensommarfest/sed/answers.sed
new file mode 100644
index 0000000..165c122
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/sed/answers.sed
@@ -0,0 +1,3 @@
+/^# / i \\\newpage
+
+/^\.\.\.$/ i geometry: margin=1cm
diff --git a/trivia/sensommarfest/sed/latex.sed b/trivia/sensommarfest/sed/latex.sed
new file mode 100644
index 0000000..bfdfa27
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/sed/latex.sed
@@ -0,0 +1,14 @@
+# Translate
+#
+# \begin{enumerate}
+# \def\labelenumi{\arabic{enumi}.}
+# \tightlist
+#
+# to
+#
+# \begin{enumerate}[label=\triviaenum*]
+
+/^.def.labelenumi/ d
+/^.tightlist/ d
+
+/begin.*enumerate/ s/$/[label=\\triviaenum*]/
diff --git a/trivia/sensommarfest/sed/questions.sed b/trivia/sensommarfest/sed/questions.sed
new file mode 100644
index 0000000..e6e2bc0
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/sed/questions.sed
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+/^# / i \\\newpage
+
+/^## /,/^# / {
+ /^# / p
+ d
+}
+
+/^\.\.\.$/ i geometry: margin=2cm
diff --git a/trivia/sensommarfest/tex/answers.tex b/trivia/sensommarfest/tex/answers.tex
new file mode 100644
index 0000000..5d848a6
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/tex/answers.tex
@@ -0,0 +1,7 @@
+\documentclass[a4paper, 11pt, portrait]{article}
+\usepackage[a4paper, margin = 0pt]{geometry}
+\usepackage{pdfpages}
+\pagestyle{empty}
+\begin{document}
+\includepdf[pages = -, nup = 2x2]{tmp/answers-small.pdf}
+\end{document}
diff --git a/trivia/sensommarfest/tex/form.tex b/trivia/sensommarfest/tex/form.tex
new file mode 100644
index 0000000..4d85750
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/tex/form.tex
@@ -0,0 +1,52 @@
+\documentclass[a4paper,12pt]{article}
+\usepackage[a4paper, margin=0pt]{geometry}
+
+\setlength{\parindent}{0pt}
+\pagestyle{empty}
+
+\newlength \rulethickness
+\setlength \rulethickness {0pt}
+\setlength \fboxsep {-\rulethickness}
+\setlength \fboxrule {\rulethickness}
+
+\renewcommand{\arraystretch}{1.9}
+
+\newcommand \form {
+ \fbox{
+ \begin{tabular}{l}
+ Namn: \\ \hline \\
+ \begin{tabular}{r|c|c|c|}
+ & ~ 1 ~ & ~ X ~ & ~ 2 ~ \\ \hline
+ 1 ~ & \quad\ \quad\ & \quad\ \quad\ & \quad\ \quad\ \\ \hline
+ 2 ~ & & & \\ \hline
+ 3 ~ & & & \\ \hline
+ 4 ~ & & & \\ \hline
+ 5 ~ & & & \\ \hline
+ 6 ~ & \multicolumn{3}{l|}{Utsl:} \\ \hline
+% 7 ~ & & & \\ \hline
+% 8 ~ & & & \\ \hline
+% 9 ~ & & & \\ \hline
+% 10 ~ & & & \\ \hline
+ \end{tabular}
+ \end{tabular}
+ }
+}
+
+\newcommand \hf {
+ \mbox{} \hfill \mbox{}
+}
+\newcommand \hr {
+ \fbox{\raisebox{0pt}[10pt][0pt]{\rule{1\textwidth}{\rulethickness}}}
+}
+\newcommand \vf {
+ \hr \vfill \hr
+}
+
+\begin{document}
+\vf
+\hf \form \hf \hf \form \hf
+\vf
+\vf
+\hf \form \hf \hf \form \hf
+\vf
+\end{document}
diff --git a/trivia/sensommarfest/tex/header.tex b/trivia/sensommarfest/tex/header.tex
new file mode 100644
index 0000000..67a98b5
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/tex/header.tex
@@ -0,0 +1,15 @@
+\usepackage{enumitem}
+
+\makeatletter
+\newcommand*{\triviaenum}[1]{%
+ \expandafter\@triviaenum\csname c@#1\endcsname%
+}
+
+\newcommand*{\@triviaenum}[1]{%
+ $\ifcase #1 \or 1. \or \textrm{X}. \or 2. \or \textrm{\O}. %
+ \else\@ctrerr\fi$%
+}
+\AddEnumerateCounter{\triviaenum}{\@triviaenum}{3}
+\makeatother
+
+% Ø.%
diff --git a/trivia/sensommarfest/tex/questions.tex b/trivia/sensommarfest/tex/questions.tex
new file mode 100644
index 0000000..3a2a994
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/tex/questions.tex
@@ -0,0 +1,7 @@
+\documentclass[a4paper, 11pt, landscape]{article}
+\usepackage[a4paper, margin = 0pt]{geometry}
+\usepackage{pdfpages}
+\pagestyle{empty}
+\begin{document}
+\includepdf[pages = -, nup = 2x1]{tmp/questions-small.pdf}
+\end{document}
diff --git a/trivia/sensommarfest/trivia.mdwn b/trivia/sensommarfest/trivia.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..fdbe155
--- /dev/null
+++ b/trivia/sensommarfest/trivia.mdwn
@@ -0,0 +1,224 @@
+---
+title: Tipsfpromenad för Sensommarfest
+author: Fripost
+date: Lör 31 aug 2019
+...
+
+Här följer Friposts tipspromenadfrågor för Sensommarfesten.
+
+
+# Friposts medlemmar
+
+För 2018 gjordes totalt 153 medlemsavgiftsinbetalningar. De är ganska ojämt fördelade över året. Vilka månader har tätast med inbetalningar?
+
+ 1. feb, mar, maj
+ 1. jan, dec, mar
+ 1. mar, apr, jan
+
+## Svar
+
+Rätt svar 3. Ordningen är mar, apr, jan, maj, feb, dec, sep, aug, nov, jun, okt, jul
+
+Table: Fördelningen per månad
+
+ Ant Mån
+ ---- ---------
+ 19 jan
+ 9 feb
+ 43 mar
+ 41 apr
+ 12 maj
+ 3 jun
+ 0 jul
+ 5 aug
+ 7 sep
+ 2 okt
+ 3 nov
+ 9 dec
+ ---- ---------
+
+Av alla inbetalade var det också 38 som donerade.
+
+Table: Fördelninga av donationer
+
+ Ant Storlek
+ ---- ---------
+ 1 1000
+ 1 900
+ 1 800
+ 1 605
+ 20 300
+ 3 200
+ 8 100
+ 2 50
+ ---- ---------
+
+
+# Bortfall
+
+Sedan starten har hela 20 medlemmar lämnat föreningen. Fler än 10 har
+också beskrivit varför.
+
+Vilken är vanligaste anledningen att lämna föreningen?
+
+ 1. Fripost är för radikalt
+ 1. Mitt ex ville att jag skulle ha konto
+ 1. Orkar inte
+
+## Svar
+
+Rätt svar: "2. Orkar inte"
+
+Många går ut och säger sig "ger pengar istället"
+
+Här följer sammanställning av några anledningar:
+
+ * Åtagandet som medlem -- förväntade arbetsinsatsen x 2
+ * Fripost är för radikalt
+ * Inte tid för att migretion
+
+ * Kostnaden x2 -- gratisalternativ
+
+ * Inte kommit igång och "orkar inte" x 3
+ *
+ * pengar istället
+ * Får det inte att funka i min apparat
+
+ * Förenkla min Internet-närvaro x2
+
+ * "Behöver" flera mail-konton
+
+ * "Det var mitt ex som ville att jag skulle ha ett konto
+ och nu är det bara en plågsam påminnelse."
+
+Med utförliga citat:
+
+"Åtagandet av vad som beskrivs som förväntan av medlemmarna är för
+mycket."
+
+"Har inte använt mig av min mailadress och känner inte ork att ordna
+med det nu. Tycker dock att Fripost är en väldigt bra sak. Jag ska se
+om jag kan få in nån donation ändå eftersom ni arbetar för viktiga
+ändamål."
+
+"en bra förening och tjänst om man vill komma loss från Google och
+andra jättar på riktigt, men det har blivit att jag kör krypterad
+chatt (Whats'app och andra) för det behovet."
+
+"jag fick aldrig min fripostadress att fungera i mitt epostprogram
+tyvärr".
+
+"så att jag inte alls använt fripost-adressen och jag har inte tid för
+en migrering under det närmaste året"
+
+"För att förenkla min online-tillvaro"
+
+"I princip av tekniska skäl. Jag behöver/vill ha en egen domän då jag
+är egen företagare och ett antal mailkonton vilket inte gick att lösa
+via Fripost. Jag har nu en enkel och fungerande lösning via
+[alternativ]"
+
+"Jag önskar avsluta mitt medlemskap då jag kommer att benyttja
+gratisalternativ framöver."
+
+"Det var mitt ex som ville att jag skulle ha ett konto och nu är det
+bara en plågsam påminnelse."
+
+"Jag behöver avsluta mitt medlemskap i Fripost och byta till en annan
+epost-leverantör. Det är med viss sorg, eftersom jag fortfarande
+tycker att föreningen är välbehövd. Jag kommer att donera 1000 kronor
+till Fripost som tack för dessa år."
+
+
+<!-- # Värderingar (TODO hela) -->
+
+
+# Filosofi
+
+Vilken av de fyra friheterna är mest kontroversiell?
+
+ 1. Studera
+ 3. Anpassa
+ 2. Dela
+ 0. Köra
+
+## Svar
+
+FSFE skriver "(0) run, (1) study, (2) share, (3) improve.
+
+Förmodligen, i jämförelse med öppen programvara, s.k. "open source",
+så orsakar "att dela anpassningarna" den svararna nöten att knäcka.
+
+Inget kanoniskt svar.
+
+# Ett begrepp
+
+Fripost får ofta svara på frågor från medlemmarna om skräppost, och
+också wikins FAQ har utläggningar på ämnet. I de svaren stöter man på
+begreppet *Bayes*.
+
+Vad är *Bayes*?
+
+ 1. Berömd programmerare och attackerare (spammare)
+
+ 1. Engelsk 1700-tals-matematiker
+
+ 1. Varumärke på en konserverad maträtt
+
+## Svar
+
+Rätt svar X. Engelsk matematiker.
+
+Thomas Bayes var en statistiker, filosof och presbyterisk minister
+(protestantisk kalvinism). Han formulerade Bayes sats. Ett matematiskt
+samband som ligger till grund för en typ av statistisk klassificering.
+Denna klassificering är vanlig i filter för skräppost.
+
+Filtreringen är effektiv, men man måste ha tillgång till exempel-post
+för att trimma in filtret. Fripost grundvärderingar förhindrar
+föreningen att läsa medlemmarnas e-post, varför användandet av filtren
+försvåras.
+
+Skräppost kallas också för "spam". Bakgrunden till det är en sketch
+med av Monty Python med den titeln.
+
+<!-- # Kommuninvesteringar (TODO ta fram siffror)
+
+*Skriv om kostnad i Göteborg för programvara i offentlig sektor*
+
+-->
+
+# Programvara i skolan
+
+Kan läraren tvinga barn att lämna in en skoluppgift i
+Microsoft-Word-format?
+
+ 1. Fortfarande inte
+ 2. Tack och lov inte
+ 3. Nej, men av lättja hävdas det ofta så
+
+## Svar
+
+Alla svar är rätt.
+
+# Utslagsfråga
+
+Friposts anordnade *Exodus*, den 23 januari 2019. Föreningen bjöd in
+till till paneldiskussion på Stadsbiblioteket: "Vad gör Facebook med
+våra liv och vårt samhälle?" Under kvällen fick deltagarna följa
+Facebookanvändare som tog bort sina konton permanent.
+
+Hur många deltog på evenemanget?
+
+## Svar
+
+Rätt svar: 60 personer.
+
+Ca 60 personer deltog i publiken. Majoriteten uppgav sig vara med i
+Facebook. Ca 10 var inte med. ca 10 fick reda på evenemanget genom
+Facebook. Många kom och gick. Evenemanget var mycket lyckat.
+
+# Bidra med en fråga
+
+Skriv på talongens baksida gärna en egen fråga till nästa tipspromenad
+eller som lämpar sig för samtal senare.