summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-02-27 22:26:10 +0100
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-02-27 22:28:36 +0100
commit06626425e85efec8e6642ba8bee16344314e3a49 (patch)
tree566af9d92c72b9ea72456cc66cf6b594e2d5bcb9
parent260c5ae58293e81b200c6400c7203c4ca945f1bd (diff)
Inital on presentation of social technologies
-rw-r--r--presentations/sociala-teknologier/Makefile10
-rw-r--r--presentations/sociala-teknologier/header.tex.tmpl6
-rw-r--r--presentations/sociala-teknologier/presentation.mdwn150
3 files changed, 166 insertions, 0 deletions
diff --git a/presentations/sociala-teknologier/Makefile b/presentations/sociala-teknologier/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..d5aca94
--- /dev/null
+++ b/presentations/sociala-teknologier/Makefile
@@ -0,0 +1,10 @@
+ALL = fripost-social-presentaiton.pdf
+
+all: $(ALL)
+
+fripost-social-presentaiton.pdf: presentation.mdwn header.tex.tmpl
+ pandoc -f markdown -t beamer -H header.tex.tmpl -o $@ $<
+
+send:
+ rsync -ruvp --chmod=Dugo+rx,Fugo+r $(ALL) www.fripost.org:/var/www/fripost.org/material/
+ @echo; echo Now avialable as; for f in $(ALL); do echo " - https://fripost.org/material/$$f"; done
diff --git a/presentations/sociala-teknologier/header.tex.tmpl b/presentations/sociala-teknologier/header.tex.tmpl
new file mode 100644
index 0000000..641cb32
--- /dev/null
+++ b/presentations/sociala-teknologier/header.tex.tmpl
@@ -0,0 +1,6 @@
+\usepackage{tikz}
+
+\setlength{\emergencystretch}{3em} % prevent overfull lines
+\providecommand{\tightlist}{%
+ \setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}
+\setcounter{secnumdepth}{0}
diff --git a/presentations/sociala-teknologier/presentation.mdwn b/presentations/sociala-teknologier/presentation.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..840d0d3
--- /dev/null
+++ b/presentations/sociala-teknologier/presentation.mdwn
@@ -0,0 +1,150 @@
+---
+title: Exodus och Sociala teknologier
+subtitle: Varför du inte hittar mig på Facebook
+date: 16 feb 2019
+author: Fripost
+...
+
+
+<!-- Dilbert -->
+
+![Dilbert](images/102764strip.png)\
+
+
+# Därför hittar du inte mig på facebook
+
+![No facebook me](images/no-facebook-me.png)\
+
+<!-- https://www.fsf.org/facebook -->
+
+\centering
+
+Exodus
+Gå ur Facebook med Fripost
+23 jan 2019
+
+
+# Social media -- Sociala teknologier
+
+Social media -- Vad är det?
+
+ * Mikrobloggar
+ * Delningsplattformar
+ * Forum
+
+Sociala teknologier -- Varför också detta begrepp?
+
+ * Äganderelationer
+
+
+# Ofria plattformar
+
+Vad är de?
+Hur skiljer de sig från varandra?
+
+ * Facebook
+ * Instagram
+ * Twitter
+ * Github
+ * Telegram
+
+# Andvändarfrihet
+
+Datorarbetets fyra friheter -- Friposts grund
+
+ 1. Fri programvara
+ 2. Tillgänglig och kontrollerad hårdvara
+ 3. Arbetsmaterial under användarens kontroll
+ 4. Arbetsresultat under användarens kontroll
+
+# Centraliserat -- Distribuerat -- Decentraliserat
+
+ * Centraliserat
+ * Distribuerat
+ * Decentraliserat
+ * Federerat
+
+# Fria teknologier för sociala nätverk -- Programvara, installationer, och nätverk
+
+ * **Laconica** -- Alltings ursprung, 2009
+
+ * [**pump.io**](http://pump.io/) -- Programvara för strömmande social
+ media. Federerat socialt nätverk, mikrobloggtyp. Egen server. Från
+ StatusNet
+
+ * [*Identi.ca**](https://identi.ca/) -- Mikrobloggtjänst. Numera
+ *pump.io* (ovan). (pump.io-installation)
+
+ * [**GNU Social**](https://gnu.io/social/) -- Programvara för
+ mikrobloggande. Härstammar GNU FM.
+
+ * **StatusNet** -- Projekten GNU Social, StatusNet, och Free Social gick
+ samman.
+
+ * [**Diaspora**](https://diasporafoundation.org/) -- Programvara för
+ distribuerade sociala media -- federerade nätverk av egna servrar.
+
+ * [**Mastodon**](https://joinmastodon.org/) -- Programvara för
+ distribuerat federerat socialt nätverk. Fediverse. OStatus eller
+ ActivityPub.
+
+# Fria teknologier för sociala nätverk -- Standarder
+
+ * [**OStatus**](http://www.w3.org/community/ostatus/wiki/Main_Page) --
+ Standardisering för mikrobloggar. Federering mellan sevrar med
+ olika
+ system. Syfte StatusNet. Ursprung
+ [OpenMicroBlogging](https://en.wikipedia.org/wiki/OpenMicroBlogging)
+
+ * [**OpenMicroBlogging**](https://en.wikipedia.org/wiki/OpenMicroBlogging) -- utvecklades
+ för utvecklades för , och som efterträddes av OStatus i
+
+ * [**ActivityPub**](https://www.w3.org/TR/2018/REC-activitypub-20180123/)
+ -- W3C standard 2018. ActivityPub baseras på funktionaliteten i pump.io.
+
+
+---
+
+
+\centering
+
+![Fripost logo](images/fripost-logo.png){width=75%}\
+
+\vspace{\baselineskip}
+
+![Netowrk early](images/network-early.pdf)\
+
+
+# Likainflytande och likaåtkomst
+
+Skapar teknik, men handlar inte bara om teknik
+
+
+
+Stadgar och manifest
+
+
+
+Tre pelare
+
+
+ 1. Tekniken (e-post, lagring för delning, meddelanden)
+
+ 2. Folkbildning
+
+ 3. Propaganda
+
+
+
+Kärnvärde är hållbarhet
+
+
+
+Lika inflytande \quad{} -- \quad{} Lika åtkomst
+
+
+---
+
+\centering
+
+![Fripost logo](images/fripost-logo.png){width=75%}\