summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@etraveli.com>2017-10-18 17:09:14 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@etraveli.com>2017-10-18 17:30:12 +0200
commit2a0e99bfd6b73e33843780aaa54ad4a8db4c44dc (patch)
tree14451ad53ee12a88eb843554e82a73865123e5ef
parente0f452d7aa5bf3f1b1074c657ada9514b8894f3a (diff)
[prsnts/common-goods] Proposal separated by language
The common proposal *proposal.mdwn* containing two languages is separated into *proposal-sv.mdwn* and *proposal-en.mdwn*. *Makefile* for PDF production etc. is ofcourse updated. Also the *README*.
-rw-r--r--presentations/common-goods/Makefile8
-rw-r--r--presentations/common-goods/README8
-rw-r--r--presentations/common-goods/latex.sed7
-rw-r--r--presentations/common-goods/proposal-en.mdwn (renamed from presentations/common-goods/proposal.mdwn)46
-rw-r--r--presentations/common-goods/proposal-sv.mdwn31
5 files changed, 53 insertions, 47 deletions
diff --git a/presentations/common-goods/Makefile b/presentations/common-goods/Makefile
index 71d92d0..68df7fe 100644
--- a/presentations/common-goods/Makefile
+++ b/presentations/common-goods/Makefile
@@ -2,7 +2,8 @@ notes = \
eek-2017-09-common-goods-notes-sv.pdf
other = \
- proposal.pdf \
+ proposal-en.pdf \
+ proposal-sv.pdf \
script.pdf
all: $(notes) $(other)
@@ -42,7 +43,7 @@ script-sv_.tex: script-sv.mdwn latex.sed
$(other): %.pdf: %.mdwn
pandoc -s -S -f markdown -t latex \
-V "classoption=a4paper,12pt" \
- -V "geometry=hmargin=20mm,top=20mm,bottom=15mm,includefoot" \
+ -V "geometry=hmargin=35mm,top=20mm,bottom=15mm,includefoot" \
-o $(basename $<).pdf $<
clean:
@@ -50,8 +51,7 @@ clean:
rm -f *.aux *.log
rm -f *.tex
rm -f *.pdf
- rm -f *~
-
+ rm -f *~ *_.* *_
SHELL = /bin/bash
diff --git a/presentations/common-goods/README b/presentations/common-goods/README
index 3c90f74..399b3bc 100644
--- a/presentations/common-goods/README
+++ b/presentations/common-goods/README
@@ -5,8 +5,12 @@ nytta. Inspirationen kommer från Mattei's *Gemensam Nytta*.
**Dokument**
- * *application.mdwn* -- Ansökan till FSCONS 2017
- * *script.mdwn* -- Manuskriptet
+ * *proposal-sv.mdwn* -- Ansökan till Bokmassan 2017
+ * *proposal-en.mdwn* -- Ansökan till FSCONS 2017
+ * *script-sv.mdwn* -- Manuskriptet Bokmassan 2017
+ * *script.mdwn* -- Manuskriptet (master)
* *presentation.mdwn* -- Presentationsorginal
* *bibliography.mdwn* -- Vad det låter som
* *Makefile* -- Kör *make* för att bygga
+
+
diff --git a/presentations/common-goods/latex.sed b/presentations/common-goods/latex.sed
new file mode 100644
index 0000000..5d1e532
--- /dev/null
+++ b/presentations/common-goods/latex.sed
@@ -0,0 +1,7 @@
+/\\title/ {
+ s/Kommunikationsinfrastruktur/Kommunikations\\-infra\\-struk\\-tur/g
+}
+
+/begin.*document/,/end.*document/ {
+# s/demokratisk/demo\\-kra\\-tisk/g
+}
diff --git a/presentations/common-goods/proposal.mdwn b/presentations/common-goods/proposal-en.mdwn
index b0519a5..d3bb63c 100644
--- a/presentations/common-goods/proposal.mdwn
+++ b/presentations/common-goods/proposal-en.mdwn
@@ -1,16 +1,14 @@
---
-title: '(*en* Communication infrastructure – a form of resistance? *en*)(*sv* Kommunikationsinfrastruktur – en motståndsform? *sv*)'
-subtitle: '(*en* Fripost: digital technology as a common good for user freedom and control *en*)(*sv* Fripost: digital teknik som gemensam nyttighet för användarfrihet och -kontroll *sv*)'
+title: 'Communication infrastructure – a form of resistance?'
+subtitle: 'Fripost: digital technology as a common good for user freedom and control'
author: 'Gustav Eek <gustav@fripost.org>'
date: tor 13 jul 2017 20:18:26 CEST
...
-(*en* Proposal to FSCONS 2017 *en*)(*sv* Förslag Bokmassan 2017 *sv*)
+Proposal to FSCONS 2017
-# (*en* Abstract *en*)(*sv* Sammanfattning *sv*)
-
-(*en*
+# Abstract
In this lecture the democratic principles of Fripost, the free email
association (founded in 2010) will be presented. Infrastructure for
@@ -20,25 +18,7 @@ and the tragedy of the commons. I will then demonstrate how also
complicated resources can (and must) be made subject to democratic
control.
-*en*)
-(*sv*
-
-I seminariet kommer vi presentera de demokratiska principerna som
-ligger till grund för föreningen Fripost, den demokratiska
-e-postföreningen (som grundades 2010). Vi kommer dra relevanta
-paralleller mellan elektronisk kommunikationsinfrastruktur och
-gemensamma nyttigheter (de är t.ex. båda resurser). Det bland annat
-genom att kritisera dikotomin *offentlig--privat* och vanliga idéer
-kring Allmänningarnas tragedi. Vi kommer också i detalj beskriva hur
-en komplex och komplicerad resurs kan (och måste) underställas
-demokratisk kontroll.
-
-*sv*)
-
-
-# (*en* Description *en*)(*sv* Beskrivnign *sv*)
-
-(*en*
+# Description
The importance of Internet as communication medium can not be
questioned. For those who take user freedom seriously it is saddening
@@ -89,20 +69,6 @@ strategical; activities are balanced between the association's three
legs: (a) technology, (b) adult education, and (c) propaganda; and
sustainability is the leading word.
-*en*)
-(*sv*
-
-Likainflytande är ett ambitiöst anspråk, och hur det tolkas i Fripost
-kommer diskuteras i dess detaljer. I korthet ligger det centrala i att
-Friposts åtagande lika mycket är socialt som tekniskt: alla beslut har
-sitt ursprung i medlemmarna, kortsiktiga så väl som
-strategiska. Därför baseras föreningens verksamhet på tre grundpelare:
-(a) teknik, (b) folkbildning och (c) informationsspridning; och
-hållbarhet är ledordet.
-
-*sv*)
-(*en*
-
I humbly recognise that what we do is small in scale and ambition. But
I still want to put it in the context of important local struggles
that with global implication. In the world, farmers fight for land,
@@ -116,5 +82,3 @@ The moral of the presentation is of course that we should fight back
against the privatisation process, particularly that of the
web. Fripost illustrates that it is possible and also suggest how it
can be done.
-
-*en*)
diff --git a/presentations/common-goods/proposal-sv.mdwn b/presentations/common-goods/proposal-sv.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..f96f622
--- /dev/null
+++ b/presentations/common-goods/proposal-sv.mdwn
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+title: 'Kommunikationsinfrastruktur – en motståndsform?'
+subtitle: Fripost: digital teknik som gemensam nyttighet för användarfrihet och -kontroll'
+author: 'Gustav Eek <gustav@fripost.org>'
+date: tor 13 jul 2017 20:18:26 CEST
+...
+
+
+Förslag Bokmassan 2017
+
+# Sammanfattning
+
+I seminariet kommer vi presentera de demokratiska principerna som
+ligger till grund för föreningen Fripost, den demokratiska
+e-postföreningen (som grundades 2010). Vi kommer dra relevanta
+paralleller mellan elektronisk kommunikationsinfrastruktur och
+gemensamma nyttigheter (de är t.ex. båda resurser). Det bland annat
+genom att kritisera dikotomin *offentlig--privat* och vanliga idéer
+kring Allmänningarnas tragedi. Vi kommer också i detalj beskriva hur
+en komplex och komplicerad resurs kan (och måste) underställas
+demokratisk kontroll.
+
+# Description *en*)(*sv* Beskrivnign *sv*)
+
+Likainflytande är ett ambitiöst anspråk, och hur det tolkas i Fripost
+kommer diskuteras i dess detaljer. I korthet ligger det centrala i att
+Friposts åtagande lika mycket är socialt som tekniskt: alla beslut har
+sitt ursprung i medlemmarna, kortsiktiga så väl som
+strategiska. Därför baseras föreningens verksamhet på tre grundpelare:
+(a) teknik, (b) folkbildning och (c) informationsspridning; och
+hållbarhet är ledordet.