summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav@fripost.org>2015-10-05 00:42:47 +0200
committerGustav Eek <gustav@fripost.org>2015-10-05 00:42:47 +0200
commitb1372687cd9d952bde4792fbc308fe7b4cea7afb (patch)
treef2ae1d6fcc3b9ec82070d867a577821251ebbfd8
parentefbadc9d39e030e30783f55f61f8f49475382c7f (diff)
Initial commit on fri-demokratisk presentationge-presentation
-rw-r--r--.gitignore2
-rw-r--r--presentations/fri-demokratisk/Makefile54
-rw-r--r--presentations/fri-demokratisk/images/Makefile74
-rw-r--r--presentations/fri-demokratisk/posters.tex166
-rw-r--r--presentations/fri-demokratisk/script.mdwn339
5 files changed, 635 insertions, 0 deletions
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index 1a46c08..7146f15 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -19,6 +19,8 @@
*.jpg
*.pdf
*.eepic
+*.svg
+*.png
# directories
doxygen
diff --git a/presentations/fri-demokratisk/Makefile b/presentations/fri-demokratisk/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..e18abb3
--- /dev/null
+++ b/presentations/fri-demokratisk/Makefile
@@ -0,0 +1,54 @@
+SHELL = /bin/bash
+
+AUTHOR = eek
+DATE = 2015-10
+VERSION = draft
+
+all: notes posters images
+
+author := $(AUTHOR)
+date := $(DATE)
+base := $(notdir $(shell pwd))
+version := $(VERSION)
+pre = $(author)-$(date)-$(base)
+suf = $(version)
+
+notes: $(pre)-notes-$(suf).pdf
+
+posters: $(pre)-posters-$(suf).pdf
+
+IMAGES = Richard_Stallman_at_Marlboro_College.jpg Heckert_GNU.png Tux.pdf
+
+$(IMAGES):
+ make -C images $@
+
+$(pre)-notes-$(suf).tex: script.mdwn
+ pandoc -s -f markdown -t latex -V classoption=a4paper,twocolumn,11pt -V geometry=left=10mm,right=15mm,top=20mm,bottom=15mm,includefoot < $< |\
+ sed '/{geometry}/ a \\\\setlength\\columnsep{25mm}\\setlength\\columnseprule{0pt}' |\
+ sed '/\\subtitle/ i \\\newcommand{\\subtitle}[1]{}'> $@
+
+$(pre)-posters-$(suf).tex: posters.tex
+ sed "/input.bib/ s/bib/$(pre)-bib-$(suf)/" < $< > $@
+
+$(pre)-bib-$(suf).tex: $(pre)-notes-$(suf).tex
+ sed -n '/subsection.Den som vill veta mer/,/subsection/ p' < $< | sed '1,2 d; $$ d' > $@
+
+$(pre)-posters-$(suf).pdf: $(pre)-posters-$(suf).tex $(pre)-bib-$(suf).tex $(IMAGES)
+ jobname=$(basename $@) ;\
+ latex_count=5 ;\
+ latex_log=$$jobname.log ;\
+ pdflatex -jobname $$jobname $< ;\
+ while egrep -s 'Rerun (LaTeX|to get cross-references right)' $$latex_log && [ $$latex_count -gt 0 ] ;\
+ do echo "Rerunning latex...." ; pdflatex -jobname $$jobname $< ;\
+ latex_count=`expr $$latex_count - 1`;\
+ done;
+
+%.pdf: %.tex
+ jobname=$(basename $@) ;\
+ latex_count=5 ;\
+ latex_log=$$jobname.log ;\
+ pdflatex -jobname $$jobname $< ;\
+ while egrep -s 'Rerun (LaTeX|to get cross-references right)' $$latex_log && [ $$latex_count -gt 0 ] ;\
+ do echo "Rerunning latex...." ; pdflatex -jobname $$jobname $< ;\
+ latex_count=`expr $$latex_count - 1`;\
+ done;
diff --git a/presentations/fri-demokratisk/images/Makefile b/presentations/fri-demokratisk/images/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..8133f95
--- /dev/null
+++ b/presentations/fri-demokratisk/images/Makefile
@@ -0,0 +1,74 @@
+SHELL = /bin/bash
+
+ALL = \
+ Richard_Stallman_at_Marlboro_College.jpg\
+ Tux-gnu-dynamic-duo.png\
+ Heckert_GNU.png\
+ Heckert_GNU.svg\
+ Tux.svg Tux.pdf
+
+all: $(ALL)
+
+template.jpg:
+ @file="$@";\
+ description="";\
+ attribution="";\
+ file_url="";\
+ if [ ! -f "$@" ]; then curl -o "$$file" "$$file_url"; fi;\
+ printf "%s\n %s\n %s\n" "$$file" "$$description" "$$attribution"
+
+Richard_Stallman_at_Marlboro_College.jpg:
+ @file="$@";\
+ description="Photo of Richard Stallman at Marlboro College 26 april 2007.";\
+ attribution="Av Jared and Corin (Richard M. Stallman) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons";\
+ file_url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Richard_Stallman_at_Marlboro_College.jpg";\
+ if [ ! -f "$@" ]; then curl -o "$$file" "$$file_url"; fi;\
+ printf "%s\n %s\n %s\n" "$$file" "$$description" "$$attribution"
+
+Tux.pdf: Tux.svg
+ cairosvg -f pdf -o $@ $<
+ # gs -o $@ -f $@ \
+ -sDEVICE=pdfwrite -dProcessColorModel=/DeviceGray \
+ -dColorConversionStrategy=/Gray -dPDFUseOldCMS=false
+
+Tux.svg:
+ @file="$@";\
+ description="penguin Tux, the Linux Mascot";\
+ attribution="By Larry Ewing, Simon Budig, Anja Gerwinski ([1]) [Attribution], via Wikimedia Commons";\
+ file_url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Tux.svg";\
+ if [ ! -f "$@" ]; then curl -o "$$file" "$$file_url"; fi;\
+ printf "%s\n %s\n %s\n" "$$file" "$$description" "$$attribution"
+
+Tux-gnu-dynamic-duo.png:
+ @file="$@";\
+ description="The Dynamic Duo: The Gnu and the Penguin in flight";\
+ attribution="derivative work: Wondigoma, Free Software Foundation, Inc. (Tux-gnu-dynamic-duo.jpg) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)], via Wikimedia Commons";\
+ file_url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Tux-gnu-dynamic-duo.png";\
+ if [ ! -f "$@" ]; then curl -o "$$file" "$$file_url"; fi;\
+ printf "%s\n %s\n %s\n" "$$file" "$$description" "$$attribution"
+
+Heckert_GNU.png:
+ @file="$@";\
+ description="A Bold GNU Head";\
+ attribution="By Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com> (gnu.org) [FAL, GFDL 1.3 (http://www.gnu.org/licenses/fdl.html) or CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons";\
+ file_url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Heckert_GNU.png";\
+ if [ ! -f "$@" ]; then curl -o "$$file" "$$file_url"; fi;\
+ printf "%s\n %s\n %s\n" "$$file" "$$description" "$$attribution"
+
+Heckert_GNU.svg:
+ @file="$@";\
+ description="A Bold GNU Head";\
+ attribution="By Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com> (gnu.org) [FAL, GFDL 1.3 (http://www.gnu.org/licenses/fdl.html) or CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons";\
+ file_url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Heckert_GNU_white.svg";\
+ if [ ! -f "$@" ]; then curl -o "$$file" "$$file_url"; fi;\
+ printf "%s\n %s\n %s\n" "$$file" "$$description" "$$attribution"
+
+%-25.jpg: %.jpg
+ convert $< -resize 25% $@
+%-12.jpg: %.jpg
+ convert $< -resize 12% $@
+%.pdf: %.svg
+ cairosvg -f pdf -o $@ $<
+
+clean:
+ rm -f $(ALL)
diff --git a/presentations/fri-demokratisk/posters.tex b/presentations/fri-demokratisk/posters.tex
new file mode 100644
index 0000000..913f7e3
--- /dev/null
+++ b/presentations/fri-demokratisk/posters.tex
@@ -0,0 +1,166 @@
+\documentclass{article}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
+\usepackage[swedish]{babel}
+\usepackage[T1]{fontenc}
+\usepackage{lmodern}
+\usepackage{textcomp} % According to psnfss2e.pdf
+\usepackage[scaled]{helvet}
+\usepackage{calc}
+\usepackage[unicode=true]{hyperref}
+\usepackage{geometry}
+
+\geometry{
+ a4paper,
+ landscape,
+ margin=0.5cm}
+
+\usepackage{latexsym}
+\usepackage{graphicx}
+
+\pagestyle{empty}
+
+%%%% Font selection
+%% \fontfamily{family}
+%% \fontseries{series}
+%% \fontshape{shape}
+%% \fontsize{size}{baselineskip}
+%% \linespread{factor}
+%% \selectfont
+
+\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
+
+\setlength{\fboxsep}{-0.0pt}
+\setlength{\fboxrule}{0.0pt}
+
+\newcommand\scaleup[1]{
+ \mbox{}
+ \vfill
+ \centering
+ \mbox{
+ \scalebox{3.5}{
+ #1
+ }
+ }
+ \vfill
+ \mbox{}
+}
+
+\begin{document}
+\scaleup{
+ \parbox{18em}{
+ Friheten att ...
+ \begin{enumerate} \setcounter{enumi}{-1}
+ \item Köra programmet som du önskar
+ \item Studera och anpassa programmet
+ \item Vidaredistribuera kopior
+ \item Förbättra programmet och ge \\ förbättringarna till allmänheten
+ \end{enumerate}
+}}
+\newpage
+{ \centering
+ \mbox{}\vfill
+ \includegraphics[width = \textwidth]{images/Richard_Stallman_at_Marlboro_College.jpg}
+ \vfill\mbox{}
+}
+\newpage
+{ \centering
+ \mbox{}\vfill
+ \includegraphics[height = \textheight - 1cm]{images/Heckert_GNU.png}
+ \hspace{ - .2\textheight} \includegraphics[height = .4\textheight]{images/Tux.pdf}
+ \vfill\mbox{}
+}
+\newpage
+\newcommand\pushbox[3]{
+ \fbox{
+ \makebox[#1][r]{
+ \raisebox{0pt}[2ex][1 ex + #2]{
+ \makebox[0pt][c]{
+ #3}}}}}
+\scaleup{
+ \fbox{
+ \parbox{21em}{
+ \pushbox{16.5em}{2\baselineskip}{
+ Copyleft -- \textsc{gnu gpl}}\\
+ \pushbox{12.5em}{2\baselineskip}{
+ Fri programvara}\\
+ \pushbox{8.5em}{2\baselineskip}{
+ Öppen källkod}\\
+ \pushbox{4.5em}{0pt}{
+ Proprietär programvara}
+ }
+ }
+}
+\newpage
+\scaleup{
+ \parbox{21em}{
+ \begin{enumerate}
+ \item Använd fri programvara och fria tjänster
+ \item Fri programvara på proprietära \\ operativsystem
+ \item Frigör dina dokument
+ \item Frigör din elektroniska kommunikation
+ \item Måste du, välj de minst onda tjänsterna
+ \item Undvik exponering för oönskat innehåll
+ \end{enumerate}
+ }
+}
+\newpage
+\scaleup{
+ \parbox{15em}{
+ \begin{enumerate}
+ \item Studera och läs på
+ \item Ändra ditt språk
+ \item Skicka bara fria format \\ \mbox{}\quad{} -- respektera andra
+ \item Vägra proprietära format \\ \mbox{}\quad{} -- var själv besvärlig
+ \item Delta aktivt i kampen
+ \end{enumerate}
+ }
+}
+\newpage
+\centering\mbox{}\vfill
+\scalebox{1.7}{
+ \fbox{
+ \parbox{45em}{\raggedright
+ \setlength{\parskip}{\baselineskip}
+ \input{bib}
+ }
+ }
+}
+\vfill\mbox{}
+\newpage
+\centering\mbox{}\vfill
+\scalebox{1.7}{
+ \fbox{
+ \parbox{45em}{\raggedright
+ \setlength{\parskip}{\baselineskip}
+ \textbf{\centering Fripost på Framtidsveckan}
+
+ Mellan 5 och 11 oktober annordnar Studiefrämjandet och Göteborgs stad
+ Framtidsveckan. Fripost har flera programpunkter.
+ \begin{itemize}
+ \item \textbf{Måndag 5 oktober kl 16}. Seminarium, "Fri programvara,
+ demokratiskt samhälle". Fripost deltar med en monter
+ (bokbord) och ett miniseminarium kl 17 på Framtidsveckans
+ invigningsutställning "Ta makten över tekniken" i
+ operahusets foajén.
+
+ \item \textbf{Torsdag 8 oktober kl 17--19}. Verkstad, "Kom igång verkstad för
+ nybörjare och erfarna -- säker elektronisk krypterad
+ kommunikation". Fripost bjuder in till krypteringsverkstad i
+ Lagerhuset.
+
+ \item \textbf{Fredag 9 oktober kl 20.30}. Föreläsning, "Övervakning och
+ paranoia". Under Kulturnatta anordnar Studiefrämjandet
+ "Omställningsnatta" på Vegagatan. Fripost har bokbord från 19.45
+ och vi föreläser kl 20.30.
+
+ \item \textbf{Lördag--Söndag 10--11 oktober}. Fripost deltar med en monter
+ på omställningskonferensen på Falken vid Redbergsplatsen.
+ \end{itemize}
+ Hjärtligt välkomna!
+ }
+ }
+}
+\vfill\mbox{}
+
+
+\end{document}
diff --git a/presentations/fri-demokratisk/script.mdwn b/presentations/fri-demokratisk/script.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..7838b05
--- /dev/null
+++ b/presentations/fri-demokratisk/script.mdwn
@@ -0,0 +1,339 @@
+---
+title: Fri programvara, demokratiskt samhälle
+subtitle: En introduktion till frihetelig teknik -- miniseminarium -- Ta makten över tekniken
+author: Gustav Eek
+date: 5 oktober 2015
+...
+
+*Beskrivning av seminariet, dess kontext och syfte*
+
+Inledning
+=========
+
+Jag heter Gustav Eek och jag är här för Fripost -- föreningen för
+demokratisk e-post. Vi blev inbjudna att delta under "**Ta makten över
+tekniken**" vilket är precis vad Fripost gör.
+
+*Presentera Friposts framtidsveckan-schema*
+
+*Hur kommer det gå till? 20 + 20 + 5: 20' till mig 20' till alla 5'
+till mig.*
+
+I delar av kommer jag troget följa utvalda delar av *Free Software,
+Free Society* av Richard Stallman:
+
+* "The Free Software Definition"
+* "The GNU Project"
+* "Who Does That Server Really Serve?"
+
+Jag kommer att pendla mellan att prata om fri programvara och
+elektronisk kommunikation, och jag kommer placera diskussionen i ett
+sammanhang av demokrati, makt, och intressekonflikter.
+
+Fri programvara
+===============
+
+*BILD fri-programvaru-definitionen*
+
+*Fri programvara* handlar om frihet, inte pris. För att förstå
+begreppet, tänk “fri” som i “yttrandefrihet”, inte som i
+“kostnadsfri/gratis”.
+
+**Richard Stallman** definierade fri programvara. Följande är **minsta
+kravet** för att en programvara ska betraktas som fri programvara:
+
+0. Friheten att köra programmet som du önskar, för ett godtyckligt
+ syfte (frihet 0).
+1. Friheten att studera hur programmet fungerar och att anpassa det
+ för sina behov (frihet 1). Tillgång till källkoden är ett villkor
+ för detta.
+2. Friheten att vidaredistribuera kopior så att användaren kan hjälpa
+ sin nästa (frihet 2).
+3. Friheten att förbättra programmet och att ge sina förbättringar
+ till allmänheten så att hela samhället drar nytta (frihet
+ 3). Tillgång till källkoden är ett villkor för detta.
+
+De fyra friheterna är **användarens friheter**. Användare har **inga
+skyldigheter**: du har *rätt* att studera källkoden, *om du vill*, men
+du måste inte, och du har *rätt* att ge programvaran till dina vänner,
+*om du vill*, men du måste inte (varför man nu inte skulle vilja dela
+med sig av det som är användbart?)
+
+Men friheten hos *en* individ motsvaras alltid av skyldighet hos någon
+*annan*. I detta fallet ligger **skyldigheten hos distributören**,
+skaparen av programmen.
+
+Det var **Richard Stallman** som definierade fri programvara på
+1980-talet i samband med att han började arbeta på GNU som är ett
+fritt operativsystem.
+<!--
+ I den tidiga universitets-dator-historien
+(Stallman jobbade på **MIT**) var att göra program tillgängliga vad
+folk gjorde. Men han hade reagerat på **en ny trendens** där forskare
+och företagare gjorde starka restriktiva anspråk på sina alster.
+-->
+
+*BILD GNU*
+
+**GNU** är det operativsystem som jag själv använder.
+
+GNU kommer med **GPL**, en **restriktiv licens**:
+
+1. Beskriver fri programvara
+2. Genom utnyttjande av copyright garanterar att vidare utveckling och
+spridning förblir fri programvara
+
+Vi kallar det ***Copyleft***
+
+*BILD Inför hierarkin*
+
+Att sprida **proprietära program** är en elak handling.
+
+*Likställ alla proprietära program med spionprogram och virus*
+
+**Rättiheterna** till proprietära program och konrollen över dess
+användande ligger helt i distributörens händer.
+
+Det är lätt att tro att det är du som **kontrollerar** din dator -- även
+om du kör Windows eller Mac OS X. Det är inte. Du har inte ens
+möjligheten att undersöka vad den gör. Att ens försöka är olagligt.
+
+Om du besitter ett sådant program, som kan vara användbart, och din
+granne ber dig om en kopia ... **dilemma** ... att inte dela med sig
+... att bli vad de kallar "pirat".
+
+Demokrati
+=========
+
+Knyter in i en större diskussion ...
+
+De som utvecklar proprietär programvara, det ligger i deras
+**intresse** precis som alla teknikbolags att **försvåra
+insyn**. Tekniken är avsiktligen gjord överkomplicerad i syfte att
+**fördunkla**.
+
+Detta **sanktioneras av samhället**. Vi skänker rutinmässigt bort vårt
+inflytande och frihet. Istället för att *delta i tekniken* och
+samhällsbygget förminskas vi till *konsumenter*.
+
+Teknikens **tillgängliggörande** är en **demokratifråga**.
+
+*Definiera demokrati utifrån makt och inflytande*
+
+*Varför den* ***egna frigörelsen*** *är en förutsättning för*
+***demokratiskt deltagande***
+
+**Icke-fri programvara** är **oförenlig med demokrati**
+
+Programvara används väldigt utförligt i dagens samhälle. Utvecklare
+och distributörer av programvara har därför mycket inflytande. Med
+makt följder också naturligtvis ett ansvar. Det är därför helt rimligt
+att avkräva programvaruutvecklare ansvar.
+
+*Berätta om* ***öppen källkod*** *och förbistringar inbjudan*
+
+När vi bjöds in att arrangera detta, så vände vi flera koncept och
+idéer med Studiefrämjandet. Ett av förslagen som vi fick var "Fri
+programvara och open source för nybörjare". Sammanblandning av fri
+programvara och öppen källkod är vanlig. *Öppen källkod* är bra. Fri
+programvara förutsätter öppen källkod. Dock är det helt otillräckligt
+för oss. Programvara som inte fullt ut respekterar användarfriheten är
+ointressant.
+
+Fri programvara är en **förutsättning för Friposts arbete**. Fripost
+möjliggör för föreningens medlemmar att ta del av Internet-baserat
+eget datorarbete under fria och demokratiska omständigheter.
+
+Tjänster på Internet
+====================
+
+Hittills har jag pratat om datorprogram som du själv använder isolerat
+på din egen dator. I dagens samhälle är det sällan så enkelt. Mycket
+datorarbete sker idag via **tjänster på Internet**:
+
+* Man skriver brev till vänner och bekanta och ringer dem
+* Hanterar kontaktuppgifter
+* Gör inköp och beställer resor
+* Kollar telefonnummer och avgångstider
+* Man lagrar och visning av fotografer och filer
+* T.o.m. ordbehandling och kalkylbladsarbete
+
+För bara tio år sedan var det inte **självklart** att vända sig till
+Internet-tjänster för dessa göromål. Det är det idag, men jag ser att
+det **ifrågasätts** mer och mer. Fripost vänder sig starkt emot den
+nonchalans med vilken man använder dessa tjänster. Varje (nästan)
+tjänst på Internet är **helt ofri**. En **föreställning om att
+Internet är fritt** är spridd. Den återskapas också ständigt av
+samhället och informationsjättarna. I abstraktionen är Internet
+tillgängligt för alla, men konkret är det inte folket utan kapitalet,
+starka ekonomiska intressen, som utövar friheten. I gengäld (konkret)
+exponerar de en serie högst begränsade och begränsande tjänster.
+
+Våra behov tillgodoses av samma transnationella initiativ som
+kontrollerar och (faktiskt) *producerar* behoven.
+
+Tjänsterna på internet **kränker** inte bara våra friheteliga
+rättigheter utan också vår **integritet** genom *tjänster* vi också
+får trots att vi inte bett om dem: *spioneri*, *beteendekartläggning*,
+och *skräddarsydd reklam*.
+
+I styrelserum och på bolagsstämmor väger vår integritet och våra
+röster lätt.
+
+Programvara i samhället
+=======================
+
+Programvara, fri och ofri, används också i samhällets institutioner,
+myndigheter och utbildningsinstanser. Din personliga frihet är inte
+direkt hotad, men det *kan* vara problematiskt att myndigheter
+använder ofria program utan varsamhet eftersom det lätt *leder till*
+att dia rättigheter kränkts.
+
+*Gå inte in på öppna standarder och spridandet av dokument och
+blanketter.*
+
+Dessutom, bara det att **skattepengar** går till att finansiera något
+så högst omoraliskt som proprietära program sticker i ögonen.
+
+
+Tvingande tjänster
+==================
+
+Det senaste som Fripost engagerar sig i är det **avtal** som flera
+svenska kommuner inklusive Göteborgs **träffat med Google** om att
+använda deras tjänster undervisning och administration. Google har
+program för att dela och samarbeta om arbeten.
+
+Väsentligen **tvingas elever** i kommunala skolor lämna ut personlig
+information, som Google ogenerat använder i marknadsföringssyften för
+egen vinning. Kommunerna sparar miljoner. Datorinspektionens **skrala
+styrka jurister** har inte lyckats stå emot Googles och kommunernas
+juristarméer. Sedan i maj sanktionerar Dataispektionen ett korrigerat
+användaravtal mellan Simrishamns kommun och Google. Nu är motsvarande
+aktuellt för Göteborg.
+
+Detta är en **ny och helt farlig form av privatisering av
+skolan**. Kapitalet nöjer sig inte med driften och vinsten utan också
+undervisningens innehåll ska underkastas dess makt.
+
+Ofriheten i skolan är dessutom än mer utbredd. Proprietära program och
+tjänster står i direkt motsats till allt som utbildning och bildning
+inte står för. Att använda proprietära program är
+**kunskapsvidrigt**. Trots detta delas Apple-datorer ut i skolor idag.
+
+
+Vad\ {kan,bör}\ man\ göra?
+==========================
+
+Det finns mycket man borde göra, och alla kan göra
+något. **Möjligheterna** att utföra fritt datorarbete har aldrig varit
+större. Inte heller **samfundet och stödet** som man kan rekrytera.
+
+Jag ska presentera några åtgärder och beteenden. Jag har valt att dela
+in dem **två kategorier**:
+
+ 1. Göra för dig -- för att öka sin egen frihet
+ 2. Göra för andra -- för att påverka sin omgivning
+
+Din egen användarfrihet
+-----------------------
+
+Fripost hade i maj ett seminarium: "Öka din frihet med några enkla,
+konkreta steg". Detta är rent **instrumentellt och personligt**:
+
+1. Använd fri programvara och fria tjänster
+
+2. Man kan successivt öka användningen av fria program, också på
+ proprietära operativsystem. T.ex. många anväder LibreOffice på Mac
+ och Windows
+
+3. Frigör dina dokument. Använd bara fria format.
+
+4. Frigör din elektroniska kommunikation.
+
+5. När du måste använda Internetbaserade tjänster, välj de minst onda
+
+6. Det finns program som undviker exponering för oönskat innehåll på
+ Internet.
+
+
+Sätta sig i sammanhang
+----------------------
+
+Etiskt eller moralistiskt?
+
+ 1. Studera och läs på. Låt dina teknikobservationer färgas av en
+ medvetenhet om ekonomiska intressen.
+
+ 2. Ändra ditt språk:
+
+ * Prata inte varumärken. Prata funktion. *Exemplifier*
+ * Säg "fria program" och "fritt datoranvändande", inte "open
+ source".
+
+ 3. Kommunicera själv bara i fria format -- respektera andra
+
+ * Använd PDF, ODT, etc.
+ * Undvik GoogleDocks, GoogleDrive, Dropbox, etc.
+
+ 4. Vägra proprietära format -- var själv besvärlig
+ [stallman00, s. 231]
+
+ 5. Delta aktivt i kampen
+
+ * Hjälp oss att skälla ut skolledningen i dina barns skola!
+ * Koordinera med oss
+
+
+Avslutning
+==========
+
+Det är en dyster bild som jag har målat upp, tror jag. Användarfrihet
+är centralt, och vår frihet är hotad.
+
+Vi behöver ta upp en ojämn kamp. Ojämn, inte minst för det
+informationsunderskott som den goda sidan har.
+
+Det är därför som vi måste stå tillsammans och stödja varandra. Som
+alltid är möjliggörandet det första steget. Jag har presenterat
+några. Fripost bjuder in till samtal om andra.
+
+Jag stannar där.
+
+Appendix
+========
+
+Den som vill veta mer
+---------------------
+
+Gustav Eek & Stefan
+Kangas, 2010. [*Förslag till principförklaring för Fripost*](http://wiki.fripost.org/ideology/princip),
+Fripost,
+[http://wiki.fripost.org/ideology/princip](http://wiki.fripost.org/ideology/princip)
+
+Richard M. Stallman, 2010. *Free Software, Free Society, 2:d ed.*, ISBN: 978-0-9831592-0-9
+
+Datainspektionen, 2015. "Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)
+-- uppföljning av beslut om behandling av personuppgifter i
+molntjänsten Google Apps For Education", Datainspektionen,
+[http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2015-03-18-simrishamn.pdf](http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2015-03-18-simrishamn.pdf).
+
+Datainspektionen, 2015. [*Datainspektionens kritik ger bättre molnavtal*](http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/datainspektionens-kritik-ger-battre-molnavtal),
+2015,
+[http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/datainspektionens-kritik-ger-battre-molnavtal](http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/datainspektionens-kritik-ger-battre-molnavtal).
+
+
+---
+references:
+- type: book
+ id: stallman00
+ author: Richard M. Stallman
+ title: Free Software, Free Society, 2:d ed.
+ issued: 2010
+ isbn: 978-0-9831592-0-9
+...
+
+
+Konversation om datorkurrator
+-----------------------------
+