aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/admin-log.org
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav@fripost.org>2012-03-20 23:09:28 +0100
committerGustav Eek <gustav@fripost.org>2012-03-20 23:09:28 +0100
commit8b54d30b0375640845df7e1a0d3f8fd0beaff5b3 (patch)
tree5bb906557f105d0b5162f23118f242eeee6ceab6 /admin-log.org
parent80ec206c3e36d7eae00cfb422f6e390eab3927e5 (diff)
Notes added about IMAP problem in march.
Diffstat (limited to 'admin-log.org')
-rw-r--r--admin-log.org74
1 files changed, 74 insertions, 0 deletions
diff --git a/admin-log.org b/admin-log.org
index 8ce5c87..a0124ef 100644
--- a/admin-log.org
+++ b/admin-log.org
@@ -197,3 +197,77 @@ If we begin with the secondary MX, when the primary MX goes down, e-mails will a
- it seems there had been some problem ugrading to squeeze
- the problem was, again, that we needed to remove line ^skip-bdb$ from /etc/mysql/my.cnf
+* Temporär lösning av IMAP problemet [2012-03-19 mån]
+
+ Planen är att sätta upp IMAP på harvey och webmailen på zetkin.
+
+** Migrering av imap till harvey
+
+ 1. [X] Stäng tunnlarna från MX:arna (elefant och luxemburg) så att e-post köas upp på dessa.
+
+ : $ sudo service openbsd-inetd stop
+
+ 2. [ ] Synkronisera över e-posten från backupdatorn, benjamins, backup till den blivande IMAP-servern, harvey
+ 3. [ ] Synkronisera konfigurationsfilerna från benjamin (backup) till harvey
+ 4. [ ] Starta dovecot på harvey
+ 5. [ ] Växla mål för adressen \texturl{imap.fripost.org} till \texthost{mistral}.
+ 6. [ ] Öppna tunnlarna till \texthost{mistral}.
+ 7. [ ] Stäng av Dovecote på \texthost{antilop}.
+
+** Migrering av webmail till zetkin
+
+ 1. [X] Peka om fpwebmail1 till zetkin
+ 2. [ ] Flytta över certifikat
+
+** Återmigrering till mistral
+
+ 1.
+
+** TODO Kryptera /home på harvey
+
+ /home är egen partition
+
+*** Flytta över /home till tillfälg plats
+*** avmontera /home
+*** kryptera volymen
+
+ : $ sudo cryptsetup luksFormat <device>
+
+ svara snällt på frågorna
+
+ : $ sudo cryptsetyp luksOpen <device> <name>
+
+ name kan typiskt vara home. Man hittar typiskt volymen under /dev/mapper/<name>
+
+ : $ sudo mkfs.ext4
+
+
+
+** TODO Kopiera över mail katalogen till harvey
+
+ skangas@benjamin:/mnt/backup/mistral/home/mail$ sudo tar cpf mail-mistral-2012-03-19.tar virtual
+
+** TODO Meddela Leif-Jöran planen
+*** TODO Få bekräftelse
+** TODO Installera mjukvara på harvevey
+*** TODO Dovecot
+*** TODO Flytta över konfigurationsfilerna från benjamin.
+
+* Återkonfigurering av mistral
+
+ LJO hann fixa /etc /home /var/lib/mysql och /home/mail
+
+ Det är problem med DNS. ftp.se.debian.org och sequrity.debian.org är inlagda statiskt i /etc/hosts. DNS-problemet löstes fint med googel.public.
+
+ Vi följer dokumentationen; installerar program, osv.
+
+ Eftersom alla konfigurationer är överkopierade sedan innan var det bara att se till så att
+ - postfix
+ var igång, och sen starta
+ - dovecot
+
+ Dovecot och liknande paket lades in på harvey, och dessa tas nu bort.
+
+ Ett meddelande skrevs på inloggningssidan på harvey.
+
+