aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorOskar Vigren <oskar@vig.ren>2021-05-30 12:49:04 +0200
committerOskar Vigren <oskar@vig.ren>2021-05-30 12:49:04 +0200
commitd92cf7ba2c7fb76ffc65e5e52a5f93a28917c652 (patch)
treebd8c62f2ad4a1d1e125c1957278217bcb1461e1a
parent1a9141dd44ff91bc69437934513cf3ca242b721d (diff)
Apply some of Albin's suggestionsov/2021-05-30-annual-albin
-rw-r--r--annual-reports/annual-report-2021-of-2020.mdwn37
1 files changed, 19 insertions, 18 deletions
diff --git a/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.mdwn b/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.mdwn
index 1449232..cd1253c 100644
--- a/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.mdwn
+++ b/annual-reports/annual-report-2021-of-2020.mdwn
@@ -10,7 +10,7 @@ omständigheter (1) tillhandahålla medel för elektronisk kommunikation
till föreningens medlemmar samt (2) arbeta folkbildande och (3) med
information till allmänheten. Detta är föreningens tre
grundpelare. Strävan efter hållbarhet och avgränsade säkra framsteg
-ska genomsyra verksamheten, vilket det också gjort.
+ska genomsyra verksamheten, vilket också har skett.
#### Medlemmar
@@ -49,7 +49,7 @@ föreningen. Föreningen hade då $341$ unikt registrerade medlemmar.
Antalet nya medlemmar har ökat varje år t.o.m. år 2019. År 2020 är ett
undantag. Däremot ser vi ett stadigt ökande totalt
-medlemsantal. Föreningen har varit olika aktiv år från år i att
+medlemsantal. Föreningen har varit olika aktiv från år till år i att
påminna om medlemsavgift. Det kan vara del av förklaring till
variationerna.
@@ -80,8 +80,9 @@ tillfällen:
* **mån 23 mar.**
Rapporter om störningar hos leverantören. Vidare
- planeringa av vårens aktivteter, vissa inställda och uppskjutna,
- och förberedelse utskick årsmöte och första maj och kring Fripost
+ planering av vårens aktivteter, vissa inställda och uppskjutna,
+ och förberedelse av utskick inför årsmöte och första maj och
+ kring Fripost
10-årsjubileum. Årsmöte behöver ev. kompletteras med
videolänk. Beslut att tillhandahålla Jitsi. Beslut kring
periodisering av solidariskt medlemskap.
@@ -113,7 +114,7 @@ tillfällen:
* **mån 23 nov.**
Mötet innehöll rapportering från den segdragna
driftstörningen som nu är ur vägen. Intern kommunikation
- diskuterades. Julfesten beslutades att den skulle ordnas.
+ diskuterades. Det beslutades att julfesten skulle anordnas.
Protokoll finns tillgängliga via Föreningens mötessida:
<https://wiki.fripost.org/moten>.
@@ -122,9 +123,9 @@ Protokoll finns tillgängliga via Föreningens mötessida:
#### Aktiviteter
På grund av pandemin har det varit färre aktiviteter under 2020
-jämnfört med 2019. Notera även att 2019 var ett exeptionellt aktivt år.
+jämfört med 2019. Notera även att 2019 var ett exeptionellt aktivt år.
-Vi planerade göra något ordentligt för att fira tio-årsjubilemum, men
+Vi planerade att göra något ordentligt för att fira tio-årsjubilemum, men
på grund av pandemin, så kunde vi inte samla så mycket människor.
* **Söndag 10 maj, Årsmote.** Fripost årsmöte annordnades med
@@ -197,15 +198,15 @@ Rapportering kring de tekniska delarna blir lätt omfattande. Följande
Nya diskar införskaffade för säkerhetskopieringen (28 sep).
* Arbetet med lagringsredundans för de värddatorer som är
- Friprogramvarusyndikatets avslutats under 2020.
+ Friprogramvarusyndikatets har avslutats under 2020.
* <!-- Säkerhet och avbrott -->
Upplevt att vissa system, t.ex. CalDAV, inte var
- tillgängliga p.g.a. Stokab hade fått elfel. Också DN skrev om
+ tillgängliga p.g.a. att Stokab hade fått elfel. Också DN skrev om
det (23 mar).
* Den volym som lagrar data för Lagring för delning (Nextcloud) gav
- upphov till korrupta filer, vilet uppstod i samband med
+ upphov till korrupta filer, vilket uppstod i samband med
installation av nya diskar och dynamisk utökning av
lagringsvolymerna. Omfattningen uppskattades till $0.2\,\%$, vilket
kan förefalla väldigt begränsad, men effekter kan vara
@@ -213,7 +214,7 @@ Rapportering kring de tekniska delarna blir lätt omfattande. Följande
trasiga, dvs. hade inte bibehållen checksumma (23 nov)
* <!--övrigt -->
- Leif-Jöran är accepterad som Nextcloudutveckare (24 feb)
+ Leif-Jöran accepterades som Nextcloudutveckare (24 feb)
* Styrelsen beslutade att tillhandahålla Jitsi Meet för
Friposts medlemmar. I och med att Friprogramvarusyndikatet
@@ -228,7 +229,7 @@ behov, inklusive uppgradering av programvara. Detta medför ibland viss
kontrollerad nertid i samband med uppdateringar. Mestadels nattetid
under Friposts servicefönster.
-Vi har försökt uppskatta en siffra fram för upptid. E-posttjänsterna
+Vi har försökt uppskatta en siffra för upptid. E-posttjänsterna
(IMAP och SMTP) har varit nere $1\,\mathrm{h}$ fördelat på 24
avbrott. Fripost Lagring för delning har totalt varit otillgänglig
$4\,\mathrm{dagar}$ i samband med ovanstående.
@@ -257,7 +258,7 @@ specialkonfiguration.
#### Transparens och ickemonetära bidrag
Sedan 2016 har arbetet pågått med att utreda hur ickemonetära bidrag
-och donnationer kan bedömas. Ämnet har uppmärksammats av
+och donationer kan bedömas. Ämnet har uppmärksammats av
lekmannarevisorn.
Styrelsen har inte helt kommit fram till hur volontära timmar bör
@@ -293,7 +294,7 @@ maskiner i serverhall.
#### Kampanjer och information
Under året har Friposts kampanjverksamhet legat på en minimal nivå,
-naturligt p.g.a. restriktioner och rekommendationer m.a.a. pandemin.
+naturligt p.g.a. restriktioner och rekommendationer med avseende på pandemin.
#### Samverkan
@@ -317,7 +318,7 @@ har Fripost samverkat framgångsrikt med flera organisationer.
Verksamhetsplanen 2020 belyste en serie fokusområden:
- * Tekniker för kommunikation.
+ * Tekniker för kommunikation
* Konkreta verkstäder
@@ -330,7 +331,7 @@ Verksamhetsplanen 2020 belyste en serie fokusområden:
* Fortsatt arbete för jämställdhet
-Såväl julfest och studiecirkeln är exempel på konkreta verkstäder.
+Såväl julfesten som studiecirkeln är exempel på konkreta verkstäder.
Under året har Friposts utåtriktade verksamhet legat på en lägre nivå
jämfört med 2019, naturligt p.g.a. restriktioner och rekommendationer
@@ -345,7 +346,7 @@ gjorts och beskrivits på wikin. Ingången har potential för vidare
utveckling under 2021.
Den nämnda studiecirkeln är exempel på både konkreta verkstäder och
-samarbeten. Samarbeten finns också redovisat ovan.
+samarbeten. Samarbeten finns också redovisade ovan.
Det har varit begränsat hur mycket vi arbetat med
-jämställdhetsarbetet, genom de begränsade kampanjarbetet.
+jämställdhetsarbetet, genom det begränsade kampanjarbetet.